Maleri

Omfattende katalog over Edvard Munchs malerier.

Den omfattende katalogen over Munchs malerier, skrevet av førstekonservator Gerd Woll, ble publisert i 2008. Verket er resultatet av et forskningsarbeid som startet i 2004 med tre medarbeidere i full stilling tilknyttet prosjektet. Tidligere innsamlet materiale i museets arkiv utgjorde en viktig del av arbeidet, og i tillegg fikk prosjektet bistand fra museets ulike avdelinger og konserveringsatelier.

Utarbeidelse av katalogen ble i hovedsak finansiert av Kaare Berntsen AS (Oslo) og Galleri Faurschou (København). Publikasjonen har også fått vesentlig støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR .

Katalogen består av fire bind på totalt 1.700 sider og med 1.900 malerier gjengitt i farger.

Norsk ugave av katalogen er utgitt på Cappelen Damm forlag.

En engelsk utgave ble utgitt av Thames and Hudson i 2009.

Begge utgavene kan bestilles eller kjøpes i Munchmuseets butikk.