Grafikk

Omfattende katalog over Edvard Munchs grafikk.

I 2001 ble katalogen Edvard Munch – The Complete Graphic Works utgitt av Gerd Woll, tidligere førstekonservator ved Munchmuseet. Katalogen presenterer en komplett utgave av Munchs samlede grafiske produksjon.

I den rikt illustrerte boken finner man i alt 748 registrerte verk. Publikasjonen omtaler blant annet teknikker, utgaver, tilstander, versjoner, trykking samt hvor bilder, grafiske stener, tre- og metallplater i dag forefinnes.

Edvard Munchs grafiske produksjon står i en særstilling både når det gjelder kvalitet og kvantitet, og spenner over et tidsrom på 50 år – fra 1894 til 1944. I Munchmuseet finnes i dag, foruten et stort antall malerier og tegninger, en samling på over 17.000 grafiske blad av Munch.

Gerd Wolls utstrakte forskning gir et unikt innblikk i Munchs grafiske produksjon.

Den engelske utgaven av er utgitt av Philip Wilson Publishers i samarbeid med Munchmuseet i 2001. Den norske utgave er utgitt av Orfeus Forlag i 2012. Begge utgavene er tilgjengelige i museets butikk.