Mesterverk på flyttefot

Munch får nye rammer

Edvard Munch hadde en radikal tilnærming til rammer. Flere av motivene fortsetter ut i rammene, slik at de blir en integrert del av kunstverket. Munch kunne også finne på å sette bildene ut i regnet, for å få naturens interaksjon med bildene.

Før maleriene flyttes til det nye museet i Bjørvika, skal hvert maleri få en individuelt tilpasset ramme som spiller på lag med motivet, snarere enn å stjele oppmerksomhet fra det.

Bli kjent med prosessen bak utvelgelsen av nye rammer, og se hvordan disse ser ut i utstillingen Munch får nye rammer.

Gratis adgang

Periode: 23. april til 6. mai 2018

Sted: Munchmuseets festsal

Gratis adgang