Mellomspill - Bevare meg vel!

Eksperimentering med materialer og malemåter ga Munchs kunst et unikt uttrykk, men gjør samtidig konserveringsarbeidet utfordrende. Spesielt gjelder dette for Munchs monumentale utkast til Universitetets aula i museets storsal. 

Munchs arbeid med aulaen var tidkrevende og han eksperimenterte mye for å mestre maleri i storformat. I stedet for å bruke den tradisjonelle freskoteknikken som går ut på å male direkte på våt mur, brukte Munch enorme lerreter. Valget av lerret framfor fresko gjorde at han kunne uttrykke seg spontant og levende. Men for å få til uttrykket han ønsket, eksperimenterte Munch med tynn grunning og lite bindemiddel i malingen. Dette gjør bevaringen av bildene utfordrende: Malingen løsner lett fra underlaget, og det må stadig jobbes for å lime små malingsflak tilbake på lerretet. 

Bli med å se hvordan museets spesialister jobber for å bevare Munchs kjempemalerier og gjøre dem klar for turen ned til Bjørvika og det nye Munchmuseet!

Kjøp billetter