Intermezzo – Det jeg så

Mens vi tar ned utstillingen Jorn+Munch, og i påvente av neste store utstilling på Munchmuseet: Emma & Edvard, Kjærlighet i ensomhetens tid (28.1-17.4, 2017), benytter vi anledningen til å hente fram et utvalg kjente Munch-malerier som vi viser her i museets festsal.

Disse ti maleriene favner over en rekke eksistensielle temaer Munch så ofte har berørt i bildene sine: sorg, angst, lengsel, kjærlighet og død.


Kjøp billetter

Edvard Munch (1863-1944) er kjent for å være en av de store forløperne for ekspresjonismen i malerkunsten. Han er en overgangsfigur med røtter, først i naturalismen og så i symbolismen, og som senere også hentet impulser fra den franske fauvismen og den tyske ekspresjonismen.

Som andre malere av symbolismegenerasjonen, har han vært opptatt av å forsøke å sammenfatte en essens av menneskelivet i sine verker. Motiver som ofte har sitt utgangspunkt i noe selvopplevd som søsteren Sofies død (Det syke barn), eller noe han har vært i nær berøring med, som vennen Jappes kjærlighetssorg (Melankoli), blir gjennom en slående komposisjon og en sammenfattende, forenklende malemåte, til ikoniske bilder som tar opp universelle temaer.

Minner blir til syner. Som han selv har formulert det:

«Kunst er det modsatte af natur – Jeg maler ikke efter naturen jeg tar fra dens rike fat – […]Jeg maler ikke det jeg ser men det {s}jeg så–»

I flere av bildene gir han en symbolsk framstilling av kvinnens stadier, fra ungdom via moden kvinne, til den aldrende kvinnen.

Noen av skikkelsene i bildene konfronterer oss frontalt, andre ser til siden. En strand, en seng eller et landskap under en stjernehimmel danner scenerommet der handlingen utspiller seg.

De to verkene lengst til høyre, selvportrettet og snølandskapet, har Edvard Munch malt i sine sene leveår.

På de andre veggene i salen henger utkast til Edvard Munchs utsmykning av universitetets aula. Her har han vært mindre opptatt av menneskelivets gleder og sorger, og mer av «de store bærende krefter» som han selv har formulert det.

Det er gratis inngang.

Hjertelig velkommen til store opplevelser i en liten utstilling.