Utlån

Munchmuseet har en utstrakt utlånsvirksomhet. Munchmuseets utlånsprogram vil bidra til å øke publikums kunnskap, forståelse og interesse for kunst.

Ved utlån av kunstverk ønsker Munchmuseet å øke allmennhetens kunnskap om samlingene, nå nye målgrupper, bidra til utstillingsprosjekter og ulike programmer i Norge og internasjonalt. Museet ønsker videre også å oppfordre til samarbeid og utveksling mellom museer og utstillingssteder.

Alle utlån administreres sentralt ved Munchmuseet, inkludert utlån av verk fra Stenersenmuseets samlinger. Utlånsforespørsler vurderes av museets utlånskomité og beslutningene foretas ut fra en samlet vurdering.

Søknad
Forespørsler om utlån skal gjøres skriftlig via post og adresseres til museets direktør. Forespørselen sendes senest 12 måneder før utstillingsåpning. For mer omfattende utlån er søknadsfristen minimum 24 måneder før utstillingsåpning. Hvis utstillingen skal vises flere steder, må det fremgå av forespørselen. Nedenfor følger oversikt over søknadsfrister og forventet svar til låntaker for 2018.

Møter

Søknadsfrist

Forventet svar til låntaker

Møte 1

01.01.2018

15.04.2018

Møte 2

01.04.2018

15.07.2018

Møte 3

01.07.2018

15.10.2018

Møte 4

01.10.2018

15.01.2019

Grunnet arbeidet med flytting til nytt museum kan Munchmuseet dessverre ikke låne ut verk fra samlingen i perioden 1. september 2019 til 30. september 2020.

For å muliggjøre saksbehandlingen skal forespørselen inneholde følgende dokumenter:

  • Grunnlag for søknaden
  • Utstillingsperiode og -tittel
  • Beskrivelse av utstillingskonseptet
  • Liste over verk som ønskes lånt (kunstner, tittel, teknikk, mål, inventar- eller Woll-nummer)
  • Fasilitetsrapport

Fasilitetsrapport
Munchmuseet krever at alle låntakere fyller ut en standard klima- og sikkerhetsrapport (fasilitetsrapport) og legger den ved søknaden. Videre kreves en utskrift som dokumenterer de klimatiske forholdene i utstillingsarealene over en tremåneders periode. Dersom det er søkt om lån til en utstilling på flere utstillingssteder, må fasilitetsrapporter sendes fra alle utstillingsstedene. Det er et krav at låntakere bruker en profesjonell stab som er trent i å håndtere kunstverk. Søknad om utlån uten fasilitetsrapport vil ikke bli behandlet.

Dersom utstillingssteder ikke har egen fasilitetsrapport, kan skjema til utfylling lastes ned her: Munch-Museum-Facility-Rapport-loans-out

Kostnader
Låntaker vil bli belastet med et lånegebyr. I tillegg er lånetaker ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med lånet, som for eksempel forsikring, innramming, glassing, leie av transportkasser, pakking og transport av kunstverk og utgifter til Munchmuseets kurér og sikkerhetsinspeksjon.

Alt nødvendig konserveringsarbeid, innramming, og montering vil bli fakturert. Estimerte utgifter relatert til forberedelse av utlånet vil bli gitt etter behandlingen av låneforespørselen, og låntaker må bekrefte at de aksepterer betalingsforpliktelsen før forberedelsene kan påbegynnes. Dersom et lån blir kansellert etter at avtale er inngått vil kostnader normalt påløpe.


Forespørsel om utlån fra Munchsamlingen sendes til:
Munchmuseet | Postboks 2823 Tøyen | 0608 Oslo