Tegninger

Tegningene er selve grunnmuren i Munchs kunst. Han tegnet uavlatelig og nesten hvor som helst: på reise, på kafé, på varieté, ute, hjemme og – selvsagt – i atelieret. Han tegnet familie og venner, barn og arbeidere, borgere og bohemer, havfruer og madonnaer.

Edvard Munchs tegninger publiseres samlet for første gang i denne digitale verkskatalogen. De aller fleste er fullstendig ukjente, bare et fåtall er tidligere vist i utstillinger. I tegningene kommer du tett på Munchs kunst og får et innblikk i den kunstneriske prosessen. Munchmuseets arbeid med tegningene pågår stadig, og det vil komme tillegg og endringer. Til sammen inneholder katalogen mer enn 7600 tegninger.

Tegningene i Munchmuseets samling, og de over 600 utenfor museet, utfyller på en vesentlig måte det bildet vi har av kunstneren Munch. Til sin venn, Christian Gierløff, skrev han:

Jeg brukte jo aldri papirkurv. Det ble mine kufferter.

Munch tok vare på alt fra de enkleste kruseduller til de mest gjennomarbeidede tegninger. Og en tanke hadde han nok med å overlate alt til ettertiden; til Gierløff sa han:

Riktig interessant vil det først bli … når det alt sammen kan sees i sammenheng. Og i sammenligning – alle studiene og alle skissene med de mer ferdige ting, på alle trinn.

Prosjektet er støttet av:

Bergesenstiftelsen