Historisk publisering av Munchs tegninger

For første gang er alle Edvard Munchs tegninger digitalisert og tilgjengeliggjort for publikum.

Edvard Munch tegnet gjennom hele livet. Han tok vare på nesten alt, fra enkle kruseduller til gjennomarbeidede og detaljerte motiver. Nå kan du bli kjent med tegneren Munch uten å forlate sofakroken, ved å bla gjennom alle de bevarte arbeidene i Munchmuseets digitale verkskatalog.

Katalogen består av mer enn 7600 unike tegninger. Blant disse er omtrent 90 prosent i Munchmuseets samling. De aller fleste av tegningene er helt ukjente – bare et fåtall har tidligere vært vist i utstillinger.

Den digitale katalogen inneholder skisser, notater og illustrasjoner som gir et spennende innblikk i den kunstneriske prosessen til en av våre største kunstnere. Blant annet kan du følge utviklingen av Munchs særegne strek gjennom forskjellige perioder av kunstnerskapet, og se hvordan han utformet noen av sine mest berømte motiver.

Arbeidet med Munchs tegninger og de andre kunstverkene i Munchmuseets samling støttes av Bergesenstiftelsen.

Prosjektet er støttet av:

Bergesenstiftelsen3.jpg#asset:3873