Samlingen - digitale ressurser

Munchmuseet forvalter Norges viktigste kunstsamlinger. De testamentariske gavene etter Edvard Munch og Rolf Stenersen omfatter en av verdens største monografiske samlinger.

Samlingen inneholder mer enn 28 000 kunstverk av Edvard Munch fordelt på rundt 1 100 malerier, 6 800 tegninger og skisser, inkludert 224 skisse- og notatbøker, 18 200 grafiske blad og 13 skulpturer.

I tillegg forvalter museet Edvard Munchs originale fotografier, hans trykkplater og litografiske steiner, mer enn 10 000 tekster og brev, samt et mangfold av personlige effekter og annen arkivalia. Tilsammen utgjør samlingene omlag 45 000 museumsobjekter. I tillegg inneholder samlingen kunst donert av Rolf E. Stenersen og donerte verk av Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. Dette utgjør nærmere 900 kunstverk hvorav cirka 600 malerier.

Arbeidet med digitalisering av samlingen er i full gang, tilgjengeligjort i ulike databaser. Se under: