Offentlig journal

Munchmuseets offentlige dokumenter

Offentlig journal er normalt tilgjengelig tre arbeidsdager etter at inn- og utgående brev er registrert.

Offentlig journal er tilgjengelig for inneværende og forrige kalendermåned. Ved å klikke på aktuell dato får du opp dagens journal.

Fyll inn disse opplysningene og send til innsyn e-post. Husk rett avsender.

Merk: Du må registrere e-postadresse.