Munchmuseet i bevegelse: Sara Eliassen, 'The Feedback Loop'

Filmprogram, skjerminngrep og utstilling.

Sara Eliassen (f. 1977) arbeider både som billedkunstner og filmskaper i Oslo, Mexico City og New York. Hun har en leken, men kritisk tilnærming til hvordan bilder og skjerm påvirker menneskets selvoppfatning og samfunnsforståelse. 

I dagens samfunn finnes skjermer og levende bilder overalt. Eliassens prosjekt The Feedback Loop er en utforskning av det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med påvirker våre tanker, blikk og bevegelser. Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om at skjermspråket ikke er nøytralt. I europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920- og 30-tallet ble virkemidler som frykt og begjær brukt for å skape identifikasjon med visjoner om det nasjonale. The Feedback Loop undersøker hvordan elementer herfra har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjermsamfunn.

The Feedback Loop starter på Munchmuseet med en serie filmvisninger hvor en rekke eksempler fra filmhistorien blir satt sammen med nyere film- og videoarbeider som berører tematikken fra ulike vinkler. Dette er materiale og tankegods som danner bakteppet for kunstnerens egen intervensjon på skjermer i det offentlige rommet rundt Oslo S. Materialet settes så sammen i en utstilling i Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslos lokaler mot slutten av prosjektperioden. 


Tidsrom: 19. april – 16. desember 2018.

Sted: På Munchmuseet, på Oslo S, og på Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo i Dronnings Eufemias gate 34.

Programme (at The Munch Museum):

19 April: Sara Eliassen in conversation with curator Natalie Hope O’Donnell, 19:00 at Munchmuseet 

Sara Eliassen in conversation with curator Natalie Hope O’Donnell about her artistic practice and her new project for Munchmuseet on the Move: The Feedback Loop. The conversation will be held in Norwegian.

31 May: Researcher Irmgard Emmelhainz on Jean-Luc Godard’s Histoire(s) du cinema (1988–1998), 19:00 at Munchmuseet

Dr Irmgard Emmelhainz will discuss Godard’s practice and cinematic strategies primarily through looking at examples from ‘Histoire(s) du cinéma’ and ‘Ici et ailleur’. 

30 August: Eyal Weizman and screening of Forensic Architecture, Enforced Disappearance in Iguala (2017), 19:00 at Munchmuseet

This event will look at the project ‘The Ayotzinapa Case – a cartography of violence’ as a starting point for a larger discussion on Forensic Architecture’s working methods and media technology as a tool to counter official versions of events. 

1 November: Lynn Hershman Leeson, Conceiving Ada (1997), 19:00 at Munchmuseet

The event will screen Lynn Hershman Leeson’s Conceiving Ada (1997) along with some of her video works. Lynn Hershman Leeson was Sara Eliassen’s professor during her MFA program at San Francisco Art Institute, and continues to be a great influence on her work. The screening will be followed by a Q&A as an exploration of Lynn Hershman Leeson’s ground-breaking work as an artist and thinker. Lynn Hershman Leeson has been making pioneering work investigating issues that are now recognized as key to the workings of society: the relationship between humans and technology, female subjectivity, surveillance, and the use of media as a tool of empowerment against censorship and political repression. 

29 November: Leslie Thornton, Peggy and Fred in Hell (1983–2016), 19:00 at Munchmuseet

Screening of Leslie Thornton's open-ended series ‘Peggy and Fred in Hell’ and a discussion around the post-apocalyptic as an image of the present and technology’s role in producing subjects with Sara Eliassen and Leslie Thornton.

Other events outside the Munch Museum: 

11 – 17 June: Screen intervention at Oslo Central Station

30 November: Exhibition opening at Munchmuseet on The Move - Kunsthall Oslo, Dronning Eufemias gate 34