Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk: Jana Winderen, 'Rats – byens hemmelige lydlandskap'

Et steinkast unna Oslos marmorhvite operahus inviterer Munchmuseet og nyMusikk deg til å lytte til Jana Winderens nye flerkanals komposisjon. Lydinstallasjonen er laget spesielt til stedet under brua i Trelastgata, ved munningen av Akerselva.

Byen har flere lydlandskap. Utenfor menneskets hørselsevne kommuniserer dyr frekvensområdet for ultralyd, det vil si over 20 000 hertz. Kunstner Jana Winderen har lenge arbeidet med undervannslyd, fra plankton til blåhval. Nå retter hun oppmerksomheten mot det urbane lydlandskapet med hypotesen om at rotter synger kjærlighetssanger til hverandre. 

I feltarbeidet sitt har Winderen gjort opptak av ultralyd i byen på kvelds- og nattestid. Dette danner grunnlaget for et nytt lydverk hvor hun skaper en møteplass mellom oss og de andre dyrene vi deler habitat med. 

Lydinstallasjonen åpner kl. 17.00, 6. september 2017 som del av Ultimafestivalen. Professor Tony Myatt (University of Surrey) har laget Spatial Audio Software til installasjonen.

Utstillingsperiode: 7. september - 14. oktober 2017 (08.00 - 23.00)

Sted: Trelastgata (under Nylandsveien, ved jernbanesporene på Oslo S)

Seminar: Jana Winderens prosjekt omfatter seminaret Sounds of the City, holdt den 22. september på Munchmuseet (14.00 - 17.00). Kalender.

Portrett av Jana Winderen: Anne Valeur


Videoer
Rats
Se

Den Oslo-baserte kunstneren Jana Winderen er internasjonalt anerkjent for sine lydopptak av under vann, presentert i form av flerkanals lydinstallasjoner, konserter og utgivelser. Hun er utdannet billedkunstner ved Goldsmiths College i London, og har også studert matematikk, kjemi og fiskeøkologi ved Universitetet i Oslo. Bare i 2017 har hun gjort bestillingsverkene bára for Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Wien; Spring Bloom in the Marginal Ice Zone for Sonic Acts i Amsterdam og på SALT i Oslo; Transmission for V-A-C Foundation i Moskva; og Classified for Borealisfestivalen i Bergen. Tidligere prosjekter inkluderer DIVE, en 80-kanals installasjon i Park Avenue Tunnel i New York, og installasjonen Ultraworld på MoMA New York. Hun ble tildelt prisen Golden Nica for Digital Music & Sound Art på Ars Electronica i 2011. Winderen har vært gjestekunstner på TBA21 Academy og hun gir ut sine audiovisuelle arbeider på Touch.

http://www.janawinderen.com
https://janawinderen.bandcamp.com/


nyMusikk ble etablert i 1938. Organisasjonen fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger. nyMusikk er en helårsarrangør  med et nettverk av ni avdelinger på ulike steder i Norge og samarbeider bredt med musikk-og kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. De arrangerer to årlige festivaler: Only Connect, festival for samtidsmusikk og lydkunst, samt musikkfestivalen uten musikk, Off The Page. nyMusikk omfavner kompleksitet og risikotaking og inviterer publikum til å lytte på nye måter. 

Jana Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk, kuratert av Natalie Hope O'Donnell og Anne Hilde Neset.