Om +Munch

I løpet av 2015 og 2016 vil Munchmuseet avholde en ambisiøs utstillingsserie kalt +Munch. Her vil Edvard Munchs kunst etter tur settes i sammenheng med seks andre kunstnere: Bjarne Melgaard, Vincent van Gogh, Gustav Vigeland, Robert Mapplethorpe, Jasper Johns og Asger Jorn.

Det dreier seg således om kunstnere både fra Munchs egen levetid og senere generasjoner, helt frem til våre dager. I seg selv er det en sensasjon for første gang å kunne presentere kunstnere som Van Gogh, Jasper Johns eller Robert Mapplethorpe i større bredde her hjemme. På det planet peker serien mot noe som kommer til å prege utstillingene i det nye Munchmuseet som åpner om drøyt fem år. Ved siden av Munchs kunst, vil museet med utgangspunkt i Stenersen-samlingen også ha modernisme og samtidskunst på programmet. Ikke minst kommer vi aktivt til å bruke de mulighetene Munch-samlingen gir oss til å vise internasjonale utstillinger som vi ellers ikke hadde kunnet få til Norge. I stedet for å presentere Munch som en isolert skikkelse, vil museet hele tiden sette Munch i relasjon til annen kunst. Dette vil åpne for ny forståelse og gi et rikere kunsthistorisk perspektiv på hans kunst enn det tidligere har vært anledning til. Det vil også bidra til å aktualisere Munchs verk i forhold til vår egen samtid.

Utstillingene de kommende to årene er tenkt som en slags intensiverte møter mellom to kunstnere. De settes i relasjon til hverandre på måter som skal åpne for nye lag av mening i deres verk. Dette går selvsagt begge veier, slik det alltid gjør i en relasjon. Møtene vil kunne veksle fra konfrontasjon og motsetning til forbindelser og påvirkning. I noen tilfeller dreier det seg om en direkte dialog, mens det i andre tilfeller mer dreier seg om paralleller vi kan se i ettertid, eller en kombinasjon av dette.