Endringer i fargelag i Edvard Munchs malerier

I dette prosjektet undersøkes overflatefenomener som synes å være mørkning og bleking av fargelag på Munchs malerier. Kan disse skyldes optiske fenomener, kjemiske endringer eller er de kun konsekvenser av Munchs malingsteknikk?

En stor andel av Munchs malerier har matte fargelag, ofte med et grålig smusslag som er særlig tydelig fordi mange av maleriene har en eksponert hvit grundering. Ett og samme penselstrøk kan fremstå med både matte og halvblanke områder. Det er mange avskallinger, krakeleringer og ulike lokale overflatefenomener, som for eksempel hvite utfellinger og misfargede brunlige flekker. I flere av maleriene har det blitt observert det vi tror er endringer i blant annet blå og røde fargeområder.

Forskning på nedbrytning og endring av kadmiumgult i malerier av Vincent van Gogh, Henri Matisse og Edvard Munch – har åpnet for å undersøke andre farger og overflatefenomener observert i andre kunstverk av Munch. I motsetning til på Munch er det gjort mye forskning på Vincent van Goghs verk. Kan andre pigmenter i Munchs malerier ha gjennomgått tilsvarende nedbrytning som kadmiumgul har i maleriet Skrik?

Først og fremst vil overflatefenomenene undersøkes med ikke-destruktive analysemetoder, som for eksempel UV-opptak, fotoanalytiske teknikker samt energidispersiv røntgenfluorescens-spektroskopi. Videre vil vi om nødvendig foreta spektroskopiske analyser som krever malingsuttak.

Prosjektet er også del av en prosjektbasert masteroppgave ved UiO.