Munchmuseet inviterer: Delingsforum for digital formidling rettet mot store og små kulturaktører

Vi inviterer små og store kulturaktører til tverrfaglig delingsforum. Velkommen til erfaringsdeling og inspirasjon!

Munchmuseet har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av digitale formidlingsprosjekter, og museet har satt i gang en rekke samarbeidsorienterte prosesser for å styrke vår digitale formidling. Tildelingen utløser mulighet for innsikt i vårt publikum, styrking av vår egen digitale kompetanse og utvikling av tilbud med langvarig relevans.

Et digitalt løft kan bare realiseres gjennom samarbeid og en forening av ressurser. Dette krever åpenhet. Munchmuseet ønsker å dele sine erfaringer og å lære av andre. Ingen institusjon kan løse utfordringene dette skiftet fører med seg alene; derfor tilrettelegger vi for et tverrfaglig delingsforum mellom kulturinstitusjoner.

Vi kickstarter forumet med innlegg fra to av våre eksterne rådgivere, Chris Michaels (Director of Digital, National Gallery London) og Tonya Nelson (Director of Arts Technology and Innovation, Arts Council England).

I tillegg ønsker vi å høre fra dere: Hvordan ser et optimalt tverrfaglig delingsforum for digital formidling ut? Send din tilbakemelding til digital produsent, Ingrid Vold Bjørkamo.

Vi oppfordrer institusjoner med interesse for ett eller flere av følgende tema til å delta:

  • Internkompetanse: Organisasjoner må knytte til seg ny kompetanse for å ta stilling til den digitale utviklingen. Design thinking åpner opp for nye produksjonsmodeller og muligheter for samarbeid, med nye bransjer og med publikum. Hvilke organisasjonsmessige omstendigheter må være på plass for å adoptere denne typen kompetanse?
  • Medvirkning: Adopsjon av ny teknologi forenkles ved at kulturfeltet spiller på lag. Hvordan kan vi bidra til å skape tettere relasjoner mellom kultur, forskning og teknologi?
  • Engasjement: Å ta stilling til det digitale skiftet innebærer å bli bedre kjent med sitt publikum gjennom analyse og innsikt. Hvordan forsikrer vi oss om at vi skaper bærekraftige opplevelser som engasjerer?

NÅR:
19. november kl. 16:30-18 (Chris Michaels) - påmelding her
4. desember kl. 16:30-18 (Tonya Nelson) - påmelding her

HVOR: Munchmuseet, Tøyen

Burde noen stå på invitasjonslista? Vi oppfordrer alle til å videresende til relevante kollegaer!

OM RÅDGIVERNE:

Chris Michaels er leder for digitalisering, kommunikasjon og teknologi ved National Gallery i London. Hans mandat ved institusjonen inkluderer ansvar for digitale tjenester, medlemskap og billetter, IT og markedsføring, presse og informasjon. Han er tidligere Head of Digital & Publishing ved British Museum, hvor han grunnla museets digitale avdeling og strategi.

Tonya Nelson er første direktør for teknologi og innovasjon i kunstfeltet ved Arts Council England. Rollen medfører å støtte kultursektoren i adopsjonen av ny teknologi, for å øke produksjonen av nytt kunstnerisk innhold og å forlenge rekkevidden av eksisterende kunstformer. Nelson var tidligere Director of Museums and Cultural Programmes ved University College London. Her var hun ansvarlig for utdanningsinstitusjonens offentlige museer og samlinger, og for å implementere innholdet i nye former for undervisning, forskning og offentlig engasjement.