Munchmuseet i bevegelse

Munchmuseet i bevegelse (2016–2019) fører Stenersen-samlingen og Stenersenmuseets arbeid med samtidskunst videre, frem mot samlokalisering i det nye Munchmuseet i Bjørvika i 2020. Det fire-årige prosjektet består av to deler: Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst og Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo.

Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst er et program med midlertidige kunstprosjekt av yngre kunstnere i ulike rom, inne og ute, i Munchmuseets nabolag. Kunstprosjektene er lokalt forankret og preget av dialog med ulike institusjoner og aktører i nærområdet Munchmuseet beveger seg gjennom – fra Tøyen til Bjørvika. Programmet er kuratert av Munchmuseets kurator Natalie Hope O’Donnell, i dialog med en internasjonal referansegruppe, og enkeltvis i samarbeid med ulike institusjoner og frilanskuratorer.

Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo er et utstillingsprogram i Dronning Eufemias gate 34, organisert og kuratert av Kunsthall Oslo i dialog med Munchmuseet, og enkeltvis i samarbeid med ulike institusjoner og kuratorer. Programmet består av fire utstillingsformater: Tematiske, historiske gruppeutstillinger; utstillinger som ser på sammenhengen mellom Stenersensamlingen og en bredere, historisk kontekst; retrospektive separatutstillinger fra samlingen; separatutstillinger med yngre, norske malere; og kuratoriske prosjekter som knytter samtidskunst til Stenersensamlingen.


Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst

Sommernatt ved stranden – en filmkabaret av Kirsten Astrup & Maria Bordorff

The Voice of Jacob at Dawn - Pedro Gómez-Egaña

Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen: Liquid Properties

Sara Eliassen: The Feedback Loop

Trollkrem: TROLLKREM IMPORT

Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk: Jana Winderen, Rats – byens hemmelige lydlandskap

Merete Røstad: Kammer

Martine Hammervold-Austinat: Fall

Munchmuseet i bevegelse, Whitelight Theatre F og 1857: Fra Smør til margarin

Munchmuseet i bevegelse og UKS: Celledeling

Fadlabi: På Gebrokkent II

Jon Benjamin Tallerås: wander ponder going yonder

Marthe Ramm Fortun: Stein til byrden

Marte Eknæs og Nicolau Vergueiro: Open 24 hours

Sofia Hultin: I'm Every Lesbian - Oslo

Konferanse: Spaces for Art in Oslo: Prosjekt i Gamlebyen - PiG (1994) Revisited