Kinapapir

Om konserveringsavdelingens arbeid med kartlegging av kinapapirets egenskaper.

Kinapapir er en løs betegnelse som brukes om tynt asiatisk papir som ikke er japanpapir.

I motsetning til japanpapiret, som gjerne er langfibret og transparent, er kinapapir kortfibret og opakt med en karakteristisk overflatestruktur på den ene siden.

Munch brukte kinapapir i utstrakt grad til både litografier og tresnitt.

Man har begrenset kunnskap om dette særegne papiret.

Papirkonserveringen har derfor begynt å kartlegge kinapapirets egenskaper og sammensetning.

I en større sammenheng vil dette bidra til økt forståelse om Munchs papirbruk.