Flytting av samlingen

Konserveringsavdelingen forbereder flytting av samlingen til det nye Munchmuseet i Bjørvika, som skal åpne for publikum våren 2020.

Konservatorenes hovedoppgave er bevaring av Edvard Munchs kunstverk, og vi er ansvarlige for at hvert eneste kunstverk i samlingen – som består av 1.100 malerier, 18.200 grafiske verk, 6800 tegninger, 13 skulpturer og et antall fotografier tatt av Munch selv er i en tilstand som gjør at det kan flyttes til nytt museum uten at det oppstår nye skader.

Det omfattende arbeidet kan deles opp i tre grunntrinn: konservering, pakking og klargjøring for transport av kunsten. Herunder finnes det en hel del problemstillinger og utfordringer. En av dem er at museet tar sikte på å opprettholde normal drift med fullt utstilling- og utlånsprogram frem til vi stenger dørene i 2019. Dette betyr at en stor andel av kunstverk som i utgangspunktet er klargjort for flytting vil bli brukt i utstilling innen 2020 og dermed må behandles på nytt.

Tilstanden på samlingen er dynamisk, både på grunn av den gjentatte bruk av verkene i utstillinger, men også på grunn av den naturlige nedbrytningen av kunsten over tid. En av de største utfordringene er derfor å holde oversikt over tilstanden og det totale behandlingsbehovet for å sikre progresjon i årene frem mot flytting.

Prosjektet er et nært samarbeid mellom maleri-, papir- og skulpturkonservatorer, museumsteknikere og kunsttekniker.