Konserveringsarbeid

Konserveringsavdelingen har ansvaret for bevaringen av Munchsamlingen og Stenersensamlingen. Samlingene består av en rekke ulike materialer og teknikker. Konservering og forskning på disse verkene er konservatorenes viktigste oppgave.

Konserveringsavdelingen har kompetanse på maleri og papir. Åtte malerikonservatorer, tre papirkonservatorer og fire kunstteknikere, derav en på papir, arbeider fast i avdelingen.

Undersøkelser og analyser er et grunnleggende arbeid som bidrar til å forstå kunstverkets tilstand. Tekniske analyser kan identifisere verkets materialinnhold og teknikk, og er et viktig verktøy for å planlegge en egnet konserveringsbehandling.

Museets konserveringsavdeling foretar blant annet analyser av originale mikrouttak med Fourier-transformasjon infrarødt, gasskromatografi og Raman. En viktig del av arbeidet er også å analysere innholdet og nedbrytningen av materialer som tilføres maleriene under behandling, i tillegg til materialene som brukes i rammer og under lagring. På bakgrunn av verkenes tilstand iverksettes nødvendig behandling.

Videoer
The Scream – Handle with Care
Se

Konserveringsavdelingens fagfellevurderte artikler:

Barnaby D.A. Levin, Kayla X. Nguyen, Megan E. Holtz, Marcie B. Wiggins, Malcolm G. Thomas, Eva S. Tveit, Jennifer L. Mass, Robert Opila, Thomas Beebe, David A. Muller, 2016: «Reverse Engineering Cadmium Yellow Paint from Munch’s “The Scream” with Correlative 3-D Spectroscopic and 4-D Crystallographic STEM” Microscopy and Microanalysis 22(S3):258-259.

B. Singer, E. Aslaksby, B. Topalova-Casadiego og E.S. Tveit, 2010: "Investigation of materials used by Edvard Munch", Studies in Conservation, vol.55, nr.4, s.274–292.

B. Topalova-Casadiego, 2004: "Noen aspekter ved Edvard Munchs Piken og døden", Meddelelser om Konservering, nr.1, s.25–29.

B. Topalova-Casadiego, F. Jong, K. Kausland, L.K. Solheim og L. C. Aasen, 2012: "Conservation of Edvard Munch's paintings for relocation to a new building: a project in progress at the Munch Museum", Moving Collections: Processes and consequences, red. I.A.T. Bronken m.fl., Archetype, London.

C.L. Aasen, L. Solheim og E.S. Tveit, 2013: "Munch Unstretched – 50 ways to hang your painting", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

E. Chan, 2016: "Munchmuseet till Bjørvika", Norske Konserves, nr.1, s.17-20.

E.G. Sandbakken og E.S. Tveit, 2012: "Preserving a master: Edvard Munch & his painted sketches", Journal of Urban Culture research, vol.5. s. 86–104.

E.G. Sandbakken og E.S. Tveit, 2012: "Edvard Munch's monumental sketches (1909–16) for the Aula of Oslo University, Norway: Conservation issues and treatments", Studies in Conservation, 57: 258 – 267, London: International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC).

E.G. Sandbakken og J. Boon, 2013: "Paint composition associated efflorescent crystallization on the surface of the Researchers/Alma Mater, one of Munch`s Aula drafs", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

F. Jong, 2013: "Edvard Munch's Separation: Past and present treatment", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

F. Rosi, L. Cartechini, A. Romani, B.G. Brunetti, A. Sgamellotti, C. Miliani og B. Topalova-Casadiego, 2013: "MOLAB non-invasive in situ study of Edvard Munch`s painting materials", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

H. Kutzke og B. Topalova-Casadiego, 2012: "Exploring an artist`s practice: Edvard Munch`s paint tubes", The artists process: technology and interpretation, Proceedings of the fourth symposium of the Art Technological Source Research Working Group, red. S. Eyb-Grunm.fl., Archetype, London.

H. Kutzke og B. Topalova-Casadiego, 2013: "Munch`s color tubes: A hidden treasure at the Munch Museum", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

J. Mass, B. Buckley, D. Carson, J. Church, M. Cotte, J. Delaney, I. Grimstad, C. Hirschmugl, A. Mehta, R. Opila og C. Patterson, 2013: "Cadmium yellow degradation mechanism in Henri Matisse`s Le Bonheur de Vivre (1905–06) compared to the Munch Museum The Scream (1910) using chemical speciation as function of depth", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

J. La Nasa, M. Zanaboni, D. Uldanck, I. Degano, F. Modugno, H. Kutzke, E. S. Tveit, B. Topalova-Casadiego og M. P.Colombini, 2015: “Novel application of liquid chromatography/mass spectrometry for the characterization of drying oils in art: Elucidation on the composition of original paint materials used by Edvard Munch (1863-1944)”, Analytica Chimica Acta 896.

K. Korff og B. Topalova-Casadiego, 2005: "Preliminær undersøkelse av Edvard Munchs Skrik", Meddelelser om Konservering, nr.1, s.3–15.

M. Zanaboni, M.P. Colombini, F. Modugno, E.G. Sandbakken og E.S. Tveit, 2013: "Chemical investigations of paint media in Edvard Munch's monumental sketches (1909–1926)", Public paintings by Munch and his contemporaries: Change and Conservation Challenges, red. Tine Frøysaker m.fl., Archetype publications Ltd (London: 2015).

R. Belluci, C. Daffara, C. Frosini, C. Miliani, M. Patti og B. Topalova-Casadiego, 2013: "Analysis of the Munch`s paintings by scanning multispectral infrared reflectography: Anxiety (1894), Puberty (1894) and Vampire (1895)", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

S.J. Ferrer, I.G. Matheson, E.G. Sandbakken og B. Topalova-Casadiego, 2009: "Edvard Munchs Menneskeberget/Mot lyset, 1927–29: Et utfordrende konsolideringsprosjekt i stort format", Meddelelser om konservering, nr.1, s.12–21.

S.J. Ferrer, E.S. Tveit, 2016: "Gode intensjoner og uante resultater", Norsk museumstidsskrift.

T. Syversen, 2013: "Removing old adhesive residues from Munch's paintings – a preliminary report", Proceedings from the Munch150 Conference, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

U. Plahter og B. Topalova-Casadiego, 2008: "The Scream by Edvard Munch: painting techniques and coloring materials", Studying Old Masters paintings, red. M. Spring, The National Gallery Technical Bulletin, s.244–252.

U. Plather og B. Topalova-Casadiego, 2013: "The Scream by Edvard Munch: Painting technigues and colouring materials", The National Gallery Bulletin, London

V. Bakkestuen, L. Erikstad, I. Grimstad og M. Stein, 2006: "A conservation plan for 1158 paintings by Edvard Munch", Zeitschrift für Kūnsttechnologie ūnd Konservierūng, vol.20, nr. 2, s.353–360.

Konserveringsavdelingens ikke fagfellevurderte artikler:

Bonnefoy, M. 2013,”Mounting Munchs prints and drawings–where past, present and future meet”.

Flogstad, L.W. og Tveit, E.S. 2010, «Tilstand og behandling av «Historien» (M960)», Konserves,1.

Flogstad, L.W. og M.Mustad 2012, “Loss Compensation in paintings: Filling and retouching med Laura Fuster- López” Konserves.

Flogstad, L.W. og M.Mustad 2015, «Flytting av Munchmuseets maleri- og skulptursamling til nytt museumsbygg i Bjørvika – konservering for flytting», Konserves.

Landro, G. 2006, «Papir konservering i Oslo kommune», Tobias, 1, Oslo.

Landro, G., B. Topalova-Casadiego og M. Ufnalewska-Godzimirska 2008, «Konservering av Munch-museets Skrik», Skrik, Munchmuseet.

Landro, G. og M. Ufnalewska-Godzimirska 2013, «Paper–a brief history».

Landro, G. og M. Ufnalewska-Godzimirska 2013, «Taking care of Munch–with a focus on paper».

Sandbakken, E.G., 2011, «På nært hold: Noen nedbrytningsfenomener i Edvard Munchs Aulaskisser», Munchs laboratorium: Veien tilAulaen, red. I. Ydstie, Munch-museet, Oslo, s. 321–332.

Topalova-Casadiego B. 2006, «Kort om en nyoppdaget Munch», Konserves.1.

Topalova-Casadiego, B. 2008, «De to malte versjonene av Skrik. Forsøk på en maleteknisk sammenligning».

Topalova-Casadiego, B. 2008, «Tekniske aspekter ved Munchs malerier», Samlede malerier.

Tveit, S.E. 2011, ”Fra rull til utstilling: Edvard Munchs monumentale Aulaskisser”, Munchs laboratorium: Veien til Aulaen, red. I. Ydstie, Munch-museet, Oslo, s. 290–301.

Tveit, S.E. 2012, «Munch på nye ruller, Museumsnytt, 3.


Presentasjoner:

E.G. Sandbakken og E.S. Tveit, 2012: "Preserving a master: Edvard Munch & his canvas sketches", Urban Research Plaza Forum, presentasjon for Chulalongkorn University i Bangkok, Thailand.

E.G. Sandbakken og E.S. Tveit 2012: "Edvard Munch's monumental sketches (1909–1916) for the Aula of Oslo University, Norway: Conservation issues and treatments", presentasjon for IIC, Wien.

E.S. Tveit, J. Ferrer og P. Pettersen, 2014: "Edvard Munch's Workers in snow, Woll M 1091 (C. 1913–15), an ongoing process", presentasjon for Finito/Non-Finito: Intentionality and the Modern Fragment, the Munch, Modernism and Modernity Research Group, Munchmuseet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk; Universitetet i Oslo

F. Jong, K. Kausland, L.K. Solheim, B. Topalova-Casadiego og L.C. Aasen, 2012: "Conservation of Edvard Munch's paintings for relocation to a new building: a project in progress at the Munch Museum", presentasjon for Moving Collections: Processes and consequences, NKF-N, Oslo.

G. Landro, 2009: "The conservation of Scream – the stolen and re-found painting by Edvard Munch", presentasjon på seminaret Analyze this!, NKF-FI og Helsinki Metropolia University of applied Sciences, Helsinki.

J. Boon og E.G. Sandbakken, 2013: "An analytical survey of painted areas in poor condition in Munch's first monumental sketch for The Researchers/Alma Mater", presentasjon for Munch150 Conference in Oslo, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.

L. Solheim, L.C. Aasen og E.S. Tveit, 2013: "Munch unstretched (50 ways to hang your painting)", presentasjon for Munch150 Conference in Oslo, Munchmuseet og Universitetet i Oslo.