Arbeidere i snø

Maleriet Arbeidere i snø (Woll M 1091) er i en svært dårlig tilstand. Det har ved flere anledninger vært ønsket til interne og eksterne utstillinger, men museet har måtte avvise disse forespørslene på grunn av maleriets dårlige tilstand.

Siden det største problemet er fargelagenes svake feste til lerretet er hovedhensikten med det pågående prosjektet å stabilisere disse fargelagene.

Det er flere tilstandsfenomener i maleriet som viser hvilken betydning Munchs arbeidsprosesser, materialene og senere behandling kan ha hatt for tilstanden. Fargelagene er matte, fragmenterte og overflaten er ujevn.

Maleriet ble klisterdublert i 1955 trolig med strykejern. Det kan forklare hvorfor enkelte fargelag fremstår sammenpressede.

Maleriet ble renset i 1960 årene med en metode som trolig har bidratt til fargelagenes sprøhet.

Maleriet ble omhandlet i Edvard Munch's Arbeidere i snø, an ongoing process, av Jin Ferrer, Eva Storevik Tveit og Petra Pettersen, et foredrag holdt på konferansen Finito/Non-Finito: Intentionality and the Modern Fragment ved Universitetet i Oslo.

Motivet Arbeidere i snø finnes i flere versjoner i maleri, tegning og grafikk – både litografi og tresnitt. Munch lagde også en skulptur av motivet.