Internasjonale utstillinger og samarbeid

Det er en viktig oppgave å øke kunnskap og interesse for Edvard Munch internasjonalt, og gjøre hans kunst synlig og tilgjengelig både fysisk og digitalt over hele verden.

Vi opplever stor interesse for Edvard Munch i museumsverdenen, og Munchmuseets egne kunsthistorikere samarbeider årlig om utstillingsprosjekter med prestisjetunge museer utenlands.

Vår internasjonale utstillingsstrategi er det viktigste instrumentet for ytterligere å styrke interessen for Munchs kunst, og til dette arbeidet bidrar også museets konserveringsavdeling.


Museum Jorn

Utstillingen Jorn+Munch er et samarbeid mellom Munchmuseet og Museum Jorn i Silkeborg.

Etter å ha vært vist i Munchmuseet høsten 2016, skal denne utstillingen videre til Museum Jorn senvinteren 2017.


Barn-i-gaten-1910-uten-ramme-nett.jpg#asset:2644

Edvard Munch i Virginia

Etter å ha vært i Munchmuseet skal utstillingen Johns+Munch vises i The Virginia Museum of Fine Arts høsten 2016.

angst.jpg#asset:2209

Edvard Munch i Paris


Fra 15. september stilles flere av Edvard Munchs verk ut i utstillingen Hodler/Monet/Munch i Musée Marmottan Monet i Paris.

Seinen.jpg#asset:2208

Vi arbeider også med å digitalisere hele samlingen av kunstverk, slik at den kan tilgjengeliggjøres på nett. For tiden arbeider museet med en katalog over Munchs tusenvis av arbeider på papir, blant annet takket være generøs støtte fra Bergensenstiftelsen.