An introduction to 'Edvard Munch. Between the Clock and the Bed'

Vi tilbyr gratis søndagsprat om utstillingen hver søndag i utstillingsperioden. Fra 17. juni til 16. september foregår søndagspraten på engelsk.

Les mer om Mellom klokken og sengen.