Edvard Munchs tekster

eMunch.no er museets digitale publiseringsportal for Edvard Munchs etterlatte skriftlige materiale.

Når den digitale publikasjonen er komplett skal den inneholde alle Munchs brev, notater, utstillingslister, litterære tekster m.m. samt all korrespondanse til Munch. Materialet er gratis tilgjengelig på internett i et fleksibelt, søkbart og forskningsbasert historisk-kritisk kildeskrift.

Omfanget av Munchs tekster beregnes til ca. 13.000 sider hvorav Munchmuseet eier ca. 90 prosent. I tillegg til Munchs egne tekster kommer de 5.839 brevene adressert til Munch, som finnes i Munchsamlingen.

Hvor mange brev adressert til Munch som eies av andre er ikke kjent.

Nettstedet eMunch.no er utviklet ved Munchmuseet. Det er et digitalt arkiv med materiale hentet fra Munchsamlingen i Munchmuseet. Hovedsakelig består innholdet av tekster skrevet av Edvard Munch og brev til og fra Edvard Munch. Nettstedet er bygget opp ved hjelp av prosjektmidler og egeninnsats over flere år.

Den engelske utgaven (eMunch.no/english) inneholder et oversatt utvalg på omlag 1.100 manuskriptsider fra Munchs tekster. Utvalget er konsentrert rundt Munchs litterære skisser, hans dagboksnotater og hans tekster om kunst.