Den kulturelle skolesekken

Kjenner du Munch? – et fast tilbud for alle syvendeklassinger i Oslo.

Kjenner du Munch? er et fast tilbud til 7. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken i Oslo. Hvert skoleår deltar ca. 5.500 skoleelever i prosjektet.

De fleste 7.-klassinger kjenner sikkert til Edvard Munch og vet at han er en verdensberømt kunstner, men hvor godt kjenner de egentlig hans liv og verk? I opplegget Kjenner du Munch? får elevene et møte med Edvard Munch på Munchmuseet. Målet er å gi kunnskap om Munch som en pionér innen kunstretningen ekspresjonisme, og samtidig innsikt i forskjellige kunstneriske uttrykk. Elevene vil også selv få eksperimentere med forskjellige medier i den praktiske verkstedsoppgaven på slutten av dagen.

Munchmuseet åpnet på Tøyen i Oslo i 1963 og museets samling er basert på Munchs testamentariske gave til Oslo by. Museet viser skiftende spesialutstillinger med fokus på ulike perioder og temaer. På denne måten blir verkene stadig satt inn i nye og aktuelle kontekster. Det vil derfor variere hvilke og hvor mange bilder fra den faste samlingen som vil være utstilt til enhver tid.

Innledende foredrag: Besøket starter med en samling i museets festsal hvor en museumslektor forteller om Munchs liv og utvikling som kunstner. 

Besøk i utstillingen: Sammen med en omviser ser elevene nærmere på utvalgte kunstverk.  

Egen kreativitet: Dagen avsluttes med et verksted i Atelier Munch. Verkstedsoppgaven er tett knyttet opp mot den aktuelle utstillingen og vil variere i form og uttrykk. 

Turneplan for skolene: Utdanningsetaten

Videoer
Edvard Munch - en introduksjon
Se

Lenker til læringsressurser:

Gyldendal undervisning, Salaby: Kunst i Norden, Edvard Munch

Digitale fortellinger: Digitalt fortalt, Edvard Munch

Edvard Munchs tekster: eMunch

Målsetning for Den kulturelle skolesekken:

  • Sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.
  • Legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

For mer informasjon: Utdanningsetaten