Litteratur og film

Ønsker du å vite mer om Edvard Munchs liv og kunstnerskap?

Årlig utgis flere publikasjoner om Edvard Munch og hans kunst. Her presenteres et utvalg av de seneste utgivelsene innen litteratur, film og musikk.

Vi ønsker velkommen til vår museumsbutikk som til enhver tid har de fleste utgivelsene tilgjengelig.

Medlemmer i Munchmuseets medlemsklubb får 10 % rabatt.


Litteratur:

Munch | Steffen Kverneland | No Comprendo Press, 2013

No Comprendo Press

Steffen Kvernelands Munch er en tegneseriebiografi som framstiller Edvard Munchs liv og kunst ved utstrakt bruk av sitater fra Munchs egne skrifter og samtidige skildringer. I tillegg går Kverneland inn i Munchs kunstneriske prosess og gjenskaper hans bilder og tilblivelsen av disse i stedet for å bringe inn faksimiler.

Med denne utgivelsen løfter Kverneland tegneserieformatet til et nytt nivå. Boken vant Brageprisen i klassen sakprosa, Kulturdepartementets pris for beste tegneserie og Pondus-prisen i 2013.

En strålende dag | René van Blerk | Gyldendal, 2015

En strålende dagDenne billedboken for barn er utgitt i forbindelse med utstillingen Van Gogh+Munch som vises ved Munchmuseet og Van Gogh Museum i 2015. I boken møter de to kunstnerne, Vincent van Gogh og Edvard Munch, hverandre i drømme. De har tatt med malesakene sine og spaserer sammen til stranden. Det er mye å se. Hva skal de male nå? Boken, som er illustrert av Erik Kriek, tar leserne med inn i de to kunstnernes verden på barnas premisser.

Utgitt i samarbeid med Munchmuseet og Van Gogh Museum.

Edvard Munch, artes-bok 18 | William Ritter | Pax Forlag, 2015

Pax ForlagI 1905 fant det sted en utstilling av Edvard Munchs bilder i Praha. Den sjokkerte et europeisk publikum. Kunstkjenneren, kritikeren og kosmopolitten William Ritter ble også provosert. Han skrev en opphisset, men samtidig dypt fascinert «anmeldelse» av Munchs bilder. Året etter utkom Ritters virtuose tekst i boken Etudes d'Art étranger. Ritter fastslår at «den klattmalende, kjølige nordmannen» er et geni.

Etterord av kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke og billedredaksjon ved Munchmuseets forskningsbibliotekar, Lasse Jacobsen.

Edvard Munch i Moss | Hans-Martin Frydenberg Flaatten | Sem & Stenersen, 2014

Adlibris - Sem & StenersenBoken belyser en sentral, men lite kjent periode i Edvard Munchs kunst og virke. Munch var nå etablert som en suksessrik kunstner både i Norge og i utlandet. Han levde et svært aktivt liv i Moss, med hyppige besøk av utenlandske gjester; kunstsamlere, kunstnere og museumsfolk. Publikasjonen tar opp Munchs hverdagsliv i Moss, og presenterer samtidig en god oversikt over sentrale verk fra perioden 1913-1916.

Skrik. Historien om et bilde | Poul Erik Tøjner og Bjarne Riiser Gundersen | Forlaget Press, 2013

Forlaget Press

Siden Edvard Munch malte den første versjonen av Skrik i 1893, inspirert av en spasertur over Ekebergåsen, er bildet blitt et moderne ikon. Som kunstverk har det både en interessant tilblivelseshistorie, en historie innenfor Munchs kunstnerskap, en eierskapshistorie, en utstillingshistorie, en kriminalhistorie, en virkningshistorie og en kommersiell historie – for å nevne noe. Boken samler alle trådene og gjør de ulike dimensjonene ved Munchs maleri tilgjengelig for et bredt publikum.

Edvard Munch. Fotografier | Cecilie Tyri Holt | Forlaget Press, 2013

Forlaget PressI denne boken samles hele Edvard Munchs fotografiske produksjon, og ikke bare det som har fungert som forelegg for maleriet. Her presenteres alle Munchs fotografier i original størrelse og drøftes som selvstendige arbeider.
«Jeg har en gammel umoderne kasse som jeg har tatt utallige billeder av mig selv med. Det gir ofte forbausende virkninger. Når jeg engang blir gammel og ikke har noe bedre å foreta mig enn å sysle med en selvbiografi, da skal også alle mine fotografiske selvportretter frem i dagens lys.» Edvard Munch, 1930

Møt Edvard Munch | Hilde Dybvik, Lasse Jacobsen, Ellen Lerberg, Lill Heidi Opsahl, Sivert Thue og Hilde Ødegaard | Skira Kids, 2013

Skira KidsBoken, som ble utgitt til jubileumsutstillingen i Nasjonalmuseet og Munchmuseet, presenterer Edvard Munchs kunstnerskap i en lett språkdrakt, rettet mot et ungt publikum. De seks historiene gir en god oversikt over kunstnerskapet, og en rekke av Munchs malerier er gjengitt. En tidslinje understreker viktige år i kunstnerens liv, og en ordliste bakerst i boken forklarer det som for mange kan være vanskelige ord og begreper.

Munch på papir – tegning, grafikk og akvarell | Magne Bruteig og Ute Kuhlemann Falck (red.) | Mercatorfonds og Munchmuseet, 2013

MercatorfondsI løpet av sin karriere skapte Edvard Munch ca. 850 forskjellige trykk og 8.000 tegninger og akvareller. Publikasjonen gir en generell innføring i Munchs livslange engasjement med kunst på papir; den omfatter kjente verk så vel som barnetegninger, skisser, kuriosa og ukjente skatter. Artikler av anerkjente norske og internasjonale Munch-forskere.
For dem som kjenner lite til Munch, kan boken anbefales på det varmeste. For dem som tror de kjenner Munch, er den uunnværlig.

Edvard Munch, Et utsatt liv | Stian Grøgaard | Akademika Forlag, 2013

Akademika ForlagBoken kombinerer et praktisk og et estetisk-filosofisk perspektiv på sentrale Munch-malerier. Kunstnerskapet følges kronologisk, og tidfester tre vesentlige endringer i Edvard Munchs måte å arbeide på. Leseren får presentert en aktør bak ulike prosedyrer i Munchs kunstnerskap. Prosedyrene avløser hverandre som stadier i et utsatt liv, som ikke må forveksles med Munchs biografiske person. Det er maleren som er utsatt, og dette livet trenger begreper som beskriver de logiske overgangene mellom tre former for malerisk praksis. Avhengigheten av begreper gjør denne boken til en «filosofisk biografi».


Edvard Munch – Nærbilde av et geni | Rolf E. Stenersen | Sem & Stenersen, 2012

Adlibris - Sem StenersenBoken fra 1944 regnes som en biografisk klassiker. Den nye, illustrerte utgaven gir en ny dimensjon til teksten. Kunsthistoriker og forfatter Hans-Martin Frydenberg Flaatten er bokens billedredaktør. Han har også skrevet nye bildetekster, innledning og personregister. De nye bildetekstene gir utfyllende kunnskap om bakgrunnen for Munchs motiver, og gir samtidig opplysninger om personene og situasjonene som avbildes.

Van Gogh+Munch | Maite van Dijk, Magne Bruteig og Leo Jansen (red.) | Mercatorfonds, Van Gogh Museum og Munchmuseet, 2015

Van Gogh-MunchEdvard Munch og Vincent van Gogh er blitt nevnt i samme åndedrag i mer enn et århundre. De er kjent for sine følelsesladde verker, sin fornyende stil og fascinerende, turbulente liv. Selv om de var samtidige, møttes de aldri. Likevel ble Van Gogh et retningsbestemmende forbilde for Munch.

Den rikt illustrerte boken kaster for første gang lys over de viktigste parallellene i deres samlede verk, kunstneriske idealer og personlige liv, og viser det dypereliggende slektskapet mellom disse to banebrytende kunstnerne.

Melgaard+Munch | Lars Toft-Eriksen (red.) | Hatje Cantz og Munchmuseet, 2015

Melgaard+MunchKatalogen er utgitt i forbindelse med utstillingen Melgaard+Munch – The End of It All Has Already Happened, og inneholder blant annet intervju av Bjarne Melgaard og tekster av Patricia G. Berman, David Lomas og Øystein Sjåstad. Grafisk design av Snøhetta.

Film:

Let the Scream be heard | Regi: Dheeraj Akolkar | Produsent: Nordic Stories, 2013

Let the Scream be heardLet the Scream be heard er en internasjonal dokumentarfilm og en kunstnerisk undersøkelse av det universelle og tidløse i Edvard Munchs kunst – et kunstnerskap som strekker seg over 62 år og mer enn 40.000 arbeider. Filmen ble laget i forbindelse med Edvard Munchs 150-årsjubileum.
Blant andre medvirker: Marina Abramovic, Patricia Berman, Jay Clarke, Magne Furuholmen, Tracey Emin, Mai Britt Guleng, Jon-Ove Steihaug, Liv Ullmann og Gerd Woll.