Vinterferie i trykkelaboratoriet

Vil du lære hvordan man lager grafikk? Vi bygger et pop-up-laboratorium inne i Munchmuseet. Verkstedet er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Anders Kjellesvik og barna der de utforsker nye og gamle grafiske teknikker, og der de unge selv kan være med på å utforme innholdet. 

Trykkeverkstedet gir grunnleggende opplæring i grafiske teknikker som høytrykk, monotypi og potettrykk. Her får barna utforske kunstformens muligheter, utføre eksperimenter og bruke kroppen til å lage grafikk på ulike måter. Grafikk trykkes gjerne med en presse, men kan også lages ved å bruke egen kroppsvekt. Hvordan blir bildet når vi bruker den samlede vekten til en hel gruppe barn?

Sammen utforsker kunstneren og barna den aktuelle utstillingen Med lukkede øyne – Gauguin og Munch, der de får se og diskutere grafikken som ble utviklet av Paul Gauguin og Edvard Munch på slutten av 1800-tallet. Grafikk er enkelt å lære og gøy å utføre, men også fysisk og tålmodighetskrevende. Det gjør kunstformen til en interessant analog motvekt til den teknologiske utviklingen.

Adgangspris: 100 kr. for én dag (kl. 10–15). Barna registrerer seg ved ankomst, og må ha med matpakke og drikke. Verkstedet passer best for de mellom 10 og 13 år.

Velkommen!