The Waterfront Ideas: Taushet til salgs

Taushetsplikten legger seg som et lydtett teppe over de fleste konflikter som løses gjennom et økonomisk oppgjør mellom parter som er uenige. Behovet for en offentlig unnskyldning eller å kunne formidle sin versjon av uretten som er begått, blir ikke mulig for ofrene, med mindre de velger å gå til media med sine anklager. Varslernes vern styrkes fra 01.01.20 ved at deres rettigheter inngår i arbeidsmiljøloven.

Retten til trygt å kunne varsle om kritikkverdige forhold er avgjørende for et velfungerende demokrati. Men hva skjer med demokratiet når urett repareres med økonomiske pakker og deretter taushet? Skulle varslerne nå frem med sine anklager, kan arbeidslivets svar, for å komme til bunns i saken, være en granskning eller faktaundersøkelse. Resultatet av granskningene er at de ofte får en faktisk virkning, nærmest som en dom. Granskninger i privat sektor er ikke lovregulert, og politiet uttrykker ofte en forventning om at næringslivet selv skal kartlegge de faktiske forhold, før de trer inn. Men hvem er da egentlig på varslerens side? Velkommen sterkere vern av varslere!

Meld deg på arrangementet her

Du møter:

  • Kari Breirem, advokat, forfatter og varsler.
  • Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten som selv har håndtert mange varsler
  • Ståle Einarsen, professor ved Universitetet i Bergen, og ekspert på mobbing i arbeidslivet. Han er medforfatter av boka «Faktaundersøkelse», og er en av dem som har bidratt til å innføre den britiskinspirerte metoden til Norge.
  • Trude Teige, debattleder

Tid og sted:

13. november, 2019
kl. 17.00–18.30
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo