The Waterfront Ideas: Hva blir kunstens Netflix?

Strømmetjenester og ny teknologi har gjort at vi kan se og høre på det vi ønsker, der hvor vi ønsker å se og høre det. Kan kunsten gå i samme retning?

I dag kan vi se bilder av kunstverk på digitale flater, men et besøk på galleri eller museum tilbyr publikum en særegen opplevelse det er vanskelig å gjenskape ved hjelp av scrolling på en mobilskjerm. Det er vanskelig å formidle alt som ligger i et penselstrøk eller teksturen i en skulptur, uten å la publikum tolke den gjennom egne øyne. Men vil det alltid være slik?

Kan innovative apper, nettsteder og teknologi som virtual reality åpne for helt nye publikumsopplevelser som konkurrerer ut de visuelle kunstopplevelsene museene tilbyr i dag? Hva gjør det i så fall med kunstutdanningen?

Møt et panel med ulike perspektiver på teknologiens muligheter, og få et spennende innblikk i fremtidens kunstformidling!

Innleder og ordstyrer Espen Hauglid, fungerende kulturredaktør for Morgenbladet. Panelet består av kunstner og kurator Per Platou, kunstner og førsteamanusensis ved KHiO, Trine Wester, og tidligere journalist Snorre Bryne fra NewsLab og Filter Media.

Les mer og meld deg på her!