The Waterfront Ideas: Skatt, avgift og den hjemløse kunsten

I debatten Skatt, avgift og den hjemløse kunsten adresseres et lite belyst tema: hva skjer med kunst som er stuet vekk for å unngå skatt? Og hva med kunstskatter som ikke vises frem for allmennheten fordi det er så dyrt å la de krysse landegrenser?

Noen av verdens vakreste kunstverk står i dag innpakket og stuet vekk på internasjonale lagerhus. Kunst som objekt kan av enkelte være egnet for å unndra skatt. For de som oppgir kunsteiendommene sine vil allikevel kostnader til toll og momspåslag gjøre det svært dyrt å la kunstverkene reise fritt mellom internasjonale utstillinger. Resultatet er at kunstverk som er av stor interesse for offentligheten, gjemmes unna.

Den globale kunsthandelen står i dag for en årlig omsetning på rundt 67 milliarder, men sies også å være ett av de dårligst regulerte markedene. En stor del av kunstverkene oppbevares i såkalte «freeports», som er høyt sikrede lagringsfasiliteter som ligger utenfor det enkelte lands skattemyndighet. Stadig mer kunst oppbevares i slike lagre, noe som ikke minst skyldes innføringen av det amerikanske lovverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Blant verdens kunsthandlere i dag sier 43 prosent at deres klienter vil benytte seg av «freeports» for å slippe en slik problemstilling. 42 prosent av kunstsamlere sier de er villig til å benytte slike fasiliteter, rapporterer Deloitte og ArtTactic. Hva skal til for å gjøre det attraktivt for kunstsamlere å oppbevare kunsten sin i eget land?

Meld deg på her

I panelet møter du:

Knut Forsberg, daglig leder i Blomqvist
Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet
Håvard Kampen, førstestatsadvokat og leder for hvitvaskingsteamet hos Økokrim.
Per Evers, skatteekspert og partner hos Deloitte Advokatfirma

Debattleder: Inger Merete Hobbelstad, kulturjournalist i Dagbladet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Arrangør: The Waterfront Ideas - Munchmuseet og Deloitte

Velkommen!

OM DEBATTSERIEN:

Samfunnsdebattene er dominert av politiske interesser eller av særinteressegrupper med sterk argumentasjon. Kulturlivet og næringslivet trekker seg ofte ut av debatten eller ønsker av ulike grunner ikke å delta. Vi ser også relativt sjelden den helt kontroversielle stemmen eller den banebrytende nye – kanskje farlige – tanken. Mange debatter følger vante og trygge spor med velkjente stemmer som aktører.

The Waterfront Ideas er en ikke-kommersiell debattarena, med enkeltarrangementer som avholdes på Munchmuseet eller i Deloittehuset i Oslo. Arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta, og nærmere informasjon om hvert enkelt arrangement finner du på thewaterfront.no eller på Facebook.