The Waterfront Ideas: debattserie

Hvor ofte har du sett en debatt i Norge og tenkt at «der lærte jeg lite nytt, det var bare velkjente aktører som slo hverandre i hodet med de samme gamle argumentene en gang til»?

Samfunnsdebattene er dominert av politiske interesser eller av særinteressegrupper med sterk argumentasjon. Kulturlivet og næringslivet trekker seg ofte ut av debatten eller ønsker av ulike grunner ikke å delta. Vi ser også relativt sjelden den helt kontroversielle stemmen eller den banebrytende nye – kanskje farlige – tanken. Mange debatter følger vante og trygge spor med velkjente stemmer som aktører.

The Waterfront Ideas er en ikke-kommersiell debattarena, med enkeltarrangementer som avholdes på Munchmuseet eller i Deloittehuset i Oslo. Arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta, og nærmere informasjon om hvert enkelt arrangement finner du på thewaterfront.no eller på Facebook.