Skrik under lupen - bli med å se seks 'Skrik'-verk bli grundig undersøkt for aller første gang

Hva slags papir brukte Munch? Finnes det tegninger under overflaten som vi ikke kan se? Er tegningen i blekk eller tusj? Dette kan vi få svar på når seks Skrik-verk skal bli grundig undersøkt for aller første gang, og med publikum, tilstede.

Det er kun Skrik fra 1910 som tidligere vært nøye analysert. Dette var i forbindelse med retur av kunstverket etter ranet i 2004, der Skrik og Madonna ble stjålet fra Munchmuseet. Verkene kom tilbake i 2006, og fikk gjennomgående konservering. Nå skal seks Skrik under lupen i et forskningsprosjekt museet gjør i samarbeid med internasjonale forskningsspesialistene fra MOLAB. 

Som en del av arbeidet med å klargjøre samlingen for flytting skal alle verkene gjennom et omfattende konserveringsarbeid/prosess. Dette forskningsprosjektet vil gi oss verdifull informasjon som hjelper oss å bevare og behandle kunstverkene på best mulig måte. Det er viktig å stille ut skattene våre, og å vite tilstanden hjelper oss å bestemme hvor ofte vi kan vise et verk. 

Vitenskapen er i stadig utvikling, og banebrytende forskning skaper ny kunnskap og bidrar til beskyttelsen av vår felles kulturarv.

Det er første gang at du får muligheten til å se dette arbeidet på Munchmuseet. I perioden 3.oktober til 5.oktober vil museets festsal omgjøres til et forskningslaboratorium der du kan komme tett på arbeidet som utføres. 

Om MOLAB

Seks versjoner av Edvard Munchs Skrik blir undersøkt av MOLAB fra 2. til 6. oktober 2017 på Munchmuseet. Prosjektsøknaden fra museets konserveringsavdeling ble godkjent av EU IPERION CH prosjektet (G.no. 654028) og koordinert av det Italienske forskningsrådet (http://www.iperionch.eu).