Kunstnersamtale: Å velge sin historie

TID: Lørdag 11. kl 13 - 14

I EXIT!, den siste store utstillingen i bygningen på Tøyen, er fire samtidskunstnere blitt invitert til å dele sitt blikk på museets historie gjennom tre nye kunstverk.

Elise Storsveen og Jon Gundersen stiller spørsmål ved hvordan vi ser Skrik og Madonna i dag i en installasjon som fyller en hel vegg – side om side med de originale maleriene.

Per-Oskar Leu har tatt utgangspunkt i et forsvunnet Munch-maleri og kunstnerens egen platesamling, som er gått tapt, mens Birgitte Sigmundstad tar oss med inn i de delene av museet som vanligvis er lukket for publikum i en helt ny film.

Under åpningshelgen til EXIT! møtes de fire kunstnerne til en samtale om alt museet rommer, men som de besøkende vanligvis ikke ser. Hvordan ser arkivene våre ut gjennom deres blikk, med alle sin verdifulle kunst, men også støv, sprukne lyspærer og døde mus?

Hør kunstnerne fortelle om sine møter med Munchmuseets samling sammen med kurator Elisabeth Byre, som i flere måneder har dypdykket i husets arkiver for å lage EXIT! Samtalen ledes av Munchmuseets avdelingsdirektør for formidling, Gerd Elise Mørland.