Nabokaffe

Nabokaffe er et arrangement i samarbeid med TimeKred – et offentlig initiativ med avdelinger på Tøyen, Nordstrand og Frogner. Vi inviterer til en hyggelig kaffestund for å diskutere kunst på tvers av kulturer og bosted. Det blir enkel servering, og mulighet til å oppleve den aktuelle utstillingen gjennom en omvisning og verksted som passer for hele familien.

Arrangementet er lukket for TimeKred-brukere.