Munchmuseet i bevegelse: The Feedback Loop (Sara Eliassen)

Sara Eliassen (f. 1977) arbeider både som billedkunstner og filmskaper i Oslo, Mexico City og New York. Hun har en leken, men kritisk tilnærming til hvordan levende bilder, skjerm og teknologi påvirker våre blikk, bevegelser og tankeprosesser.

I dagens digitale samfunn finnes skjermer og levende bilder overalt. Eliassens prosjekt The Feedback Loop er en utforskning av det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med fungerer som medprodusenter av våre personlige og kollektive minner. Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om at skjerm-språket ikke er nøytralt. I europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920- og 30-tallet ble virkemidler som frykt og begjær brukt for å skape identifikasjon med visjoner om det nasjonale. The Feedback Loop undersøker hvordan elementer herfra har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjerm-samfunn.

The Feedback Loop starter på Munchmuseet med en serie filmvisninger, hvor en rekke eksempler fra filmhistorien blir satt sammen med nyere film- og videoarbeider som berører tematikken fra ulike vinkler. Dette er materiale og tankegods som danner bakteppe for kunstnerens egen intervensjon på skjermer i det offentlige rommet rundt Oslo S. Materialet settes så sammen i en utstilling i Munchmuseet i bevegelse –Kunsthall Oslos lokaler mot slutten av prosjektperioden.