Munchmuseet i bevegelse: Jana Winderen

RATS - BYENS HEMMELIGE LYDLANDSKAP

Et steinkast unna Oslos marmorhvite operahus inviterer Munchmuseet og nyMusikk deg til å lytte til Jana Winderens nye flerkanals komposisjon. Lydinstallasjonen er laget spesielt til stedet under brua i Trelastgata, ved munningen av Akerselva.

Parallelt med menneskeverdenen finnes det et annet travelt samfunn – en verden av rotter og lyder vi ikke kan høre. I Oslo finnes det omtrent like mange rotter som mennesker. 

Byen har flere lydlandskap. Utenfor menneskets hørselsevne kommuniserer dyr i frekvensområdet for ultralyd, det vil si over 20 000 hertz. Kunstner Jana Winderen har lenge arbeidet med undervannslyd, fra plankton til blåhval. Nå retter hun oppmerksomheten mot det urbane lydlandskapet med hypotesen om at rotter synger kjærlighetssanger til hverandre. 

I feltarbeidet sitt har Winderen gjort opptak av ultralyd i byen på kvelds- og nattestid. Dette danner grunnlaget for et nytt lydverk hvor hun skaper en møteplass mellom oss og de andre dyrene vi deler habitat med. 

17.00-18.00 Verket åpnes av Direktør Stein Olav Henrichsen og kunstner Jana Winderen. 
Sted: Trelastgata (under Nylandsveien, ved jernbanesporene på Oslo S)

18.30-19.30 Etter åpningen inviteres alle til nyMusikk i Platous gate 18. der man kan oppleve en presentasjon av Jana Winderens kunstneriske praksis.

Lydinstallasjonen er en del av Ultimafestivalen. 

Jana Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk, kuratert av Natalie Hope O'Donnell og Anne Hilde Neset. Professor Tony Myatt (University of Surrey) har laget Spatial Audio Software til installasjonen.

Les mer