Seminar: Bilder av nære relasjoner

Bilder av nære relasjoner 

Et seminar om tilknytning, foreldrerollen, psykisk helse og kunst med bidrag ved psykiater Finn Skårderud, spesialister i klinisk barnepsykologi Stig Torsteinson, Ida Brandtzæg og Gro Vatne Brean samt journalist Marthe Sveberg fra Folk om

Utstillingen Hode ved hode viser flere malerier av Lena Cronqvist hvor kompliserte følelser mellom foreldre og barn tematiseres. Maleriserien St. Jörgen-suiten fra 1971 er for eksempel relatert til opplevelsene av å være innlagt på et mentalsykehus etter at hun høsten 1969 ble rammet av en fødselspsykose. Per Inge Bjørlo er interessert i hva vi som mennesker leter etter i livet og hvordan hendelser fra barn- og ungdomsår preger oss. I selvportretter og store skulpturinstallasjoner undersøker han de ofte skjøre grensene mellom ulike mentale tilstander. På hvilken måte kan kunst hjelpe oss til å se og forstå bedre hva det vil si å være et menneske?

13:00 Velkommen, avdelingsdirektør for formidling ved Munchmuseet Gerd Elise Mørland. 
13:10 Om utstillingen Hode ved hode – Cronqvist| Bjørlo|Munch, kurator ved Munchmuseet Kari J. Brandtzæg.
13:30 Familiekroppen, Finn Skårderud.
14:00 Angst og nytelse – utfordrende følelser i graviditet, fødsel og barseltid, Gro Vatne Brean.
14:30 Barndom, tilknytning og psykisk helse, Stig Torsteinsson og Ida Brandtzæg.
15:00 Om det å bli mor og om Folk om, Marthe Sveberg.
15:30 Panelsamtale mellom Finn Skårderud, Gro Vatne Brean, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinsson og Marthe Sveberg. 

Moderator: Kari J. Brandtzæg.

Billetter kan bookes på forhand.
Utstilling og seminar: 100.-
Seminar: 50.-

Om bidragsyterne 


Finn Skårderud
er psykiater, forfatter og professor. Han er stifter av Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser, et senter for behandling, forskning og kulturformidling. Skårderud er opptatt av å ha en tverrfaglig tilnærming til psykisk helse hvor humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske perspektiver trekkes inn. Han har en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og formidler. 


Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykologspesialister og fagbokforfattere. I flere år har de vært tilknyttet sped- og småbarnsavdelingen ved Nic Waals Institutt. I sitt forfatterskap er de spesielt opptatt av hvordan kunnskap fra tilknytnings- og utviklingspsykologien kan bidra til å fremme trygge relasjoner og god psykisk helse. De samarbeider med fagmiljøet rundt Circle of Security International, og holder kurs og foredrag i inn- og utland. 

Gro Vatne Brean er spesialist i klinisk psykologi. Hun er ansatt i Spedbarnsnettverket, RBUP Øst og Sør, der hun blant annet leder videreutdanningen Psykisk helse i graviditet og barseltid. Gjennom sin privatpraksis har Brean klinisk erfaring fra terapeutisk arbeid med gravide og spedbarnsfamilier, og driver jevnlig fagrettet og populærvitenskapelig formidling av temaer knyttet til graviditetens utfordringer og muligheter.

Marthe Sveberg er journalist og kjent for et bredt publikum som programleder i TV2 og NRK Super. Våren 2016 startet hun nettsiden folkom.no, som handler om medmenneskelige relasjoner og psykisk helse. Spesielt er Sveberg opptatt av morsrollen, og utvider og utfordrer vår forståelse av hverdag, ekteskap, banning og sterke følelser med galgenhumor og innsikt. 

Kari J. Brandtzæg er kurator ved Munchmuseet. Brandtzæg har en omfattende formidlingspraksis med foredrag og artikler i antologier, vitenskapelige tidsskrifter, utstillingskataloger og dagsaviser. I 2016 mottok hun Kritikerprisen for utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 i Kunstnernes Hus (2015).

Velkommen!