Kunsthistorisk fagseminar: Into Paint – Edvard Munch and Painting

Hva er det ved Edvard Munchs malerier som gjør at de fortsetter å bevege nye generasjoner, over 70 år etter hans død? Gjennom hele karrieren skapte han malerier som stadig oppleves som vitale og radikale, fra han var 18 år gammel og helt frem til han som 80-åring malte Selvportrett. Mellom klokken og sengen. Dette kunstverket har gitt tittel til en utstilling som vier oppmerksomhet til de maleriske elementene ved noen av hans mest berømte kunstverk, og inntar Munchmuseet etter å ha vært vist på San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) og Metropolitan Museum i New York.

På dette seminaret gir internasjonale kunstvitere et innblikk i hva det er ved Munchs malerier som fortsetter å fascinere oss, og hvordan han utforsket kunstformens muligheter for å skildre det han omtalte som «det moderne sjeleliv». 

Allison Morehead er associate professor ved Queens University i Canada, med moderne europeisk kunst som hovedfelt. Hun har blant annet skrevet artikkelen The Untimely Face of Munch om det karakteristiske blikket som går igjen i mange av Munchs selvportretter, publisert i utstillingskatalogen.

Patricia G. Berman er professor ved Wellesley College i USA, der hun underviser i moderne kunst, samtidskunst, fotografihistorie og propagandastudier. Hun har blant annet skrevet artikkelen The Business of Being Edvard Munch, publisert i utstillingskatalogen. Berman har også vært professor II ved Universitetet i Oslo, og arbeidet med forskningsgruppen Munch, Modernism and Modernity. For tiden arbeider hun med en artikkel om Munchs Selvportrett i spanskesyken, som også er temaet for innlegget hennes på dette seminaret.

Jon-Ove Steihaug er avdelingsdirektør for samlinger og utstillinger ved Munchmuseet, og en av kuratorene for Edvard Munch. Mellom klokken og sengen.

Seminaret foregår på engelsk. Begrenset antall plasser.

Program
13.00–13.10:Velkommen ved Nikita Mathias, forsknings- og prosjektkoordinator ved Munchmuseet
13.10–13.50:Allison Morehead: Untimely Painter
13.50–14.30:Patricia Berman: Identity Tourism and the Painted Surface
14.30–14.45:Pause
14.45–15.10:Jon-Ove Steihaug: The Painterly Work of Munch
15.10–15.30:Samtale mellom Allison Morehead, Patricia Berman og Jon-Ove Steihaug