Kammerkonsert ved Oslo-Filharmonien

OSLO PHILHARMONIC WIND QUINTET

Helen Benson: fløyte
David Friedemann Strunck: obo
Pierre Xhonneux: klarinett
Linn Ringstad: fagott
Hongpark Kim: Horn