'Kammer': Seminar med Merete Røstad og Mary Jane Jacob

Bli med å reflektere over kunstens medmenneskelige dimensjon som knytter oss til glemte eller oversette historier. Kunster Merete Røstad, som har laget lydskulpturen Kammer utenfor Munchmuseet, og kurator Mary Jane Jacob, kjent for sine stedsspesifikke prosjekter forankret i ulike samfunnsgrupper, drar veksler på egne erfaringer under de tre temaene Kunstens minnebærende rolle, Samarbeid og Kreativt Kaos

Ordstyrer for samtalen er Natalie Hope O’Donnell, kurator for Munchmuseet i bevegelse. Publikasjonen Merete Røstad, Chamber lanseres som del av seminaret. 

Gratis adgang, innslipp fra 13.30.  Seminaret vil foregå på engelsk.

Om talerne:

Kurator og skribent Mary Jane Jacob har vært en pioner innen diskurs og praksis innenfor stedsspesifikk og sosialt engasjert kunst i offentlig rom i USA siden 1990-tallet hvor hun ble kjent for prosjekter som Places with a Past: New Site-specific Art in Charleston, the Spoleto Festival (1991); Culture in Action: A Public Art Program of Sculpture Chicago (1992–1993); og Conversations at the Castle: Changing Audiences and Contemporary Art i Atlanta (1996). Siden da har hun jobber med forskingsprosjekter som belyser forholdet mellom kunst og dets publikum med bøker som Buddha Mind in Contemporary Art (2004); Learning Mind: Experience into Art (2009); Chicago Makes Modern: How Creative Minds Changed Society (2012); The Studio Reader: On the Space of Artists (2010); og Chicago Social Practice History series (2014 –). Hennes neste bok om John Dewey gis ut i 2018 på University of Chicago Press. Jacob er professor, Director for the Institute for Curatorial Research and Practice og Executive Director for Exhibitions and Exhibition Studies ved School of the Art Institute of Chicago.

Merete Røstad er billedkunstner, foreleser og kurator med en praksis forankret i undersøkelser av kollektivt hukommelse, minnearbeid og arkiv. Røstad tar som regel utgangspunkt i offentlige rom og fellesskap. Gjennom sine prosessbaserte prosjekter utforsker hun vår bevisste og ubevisste interaksjon med historiene som preger våre omgivelser, og hvordan vi leser sporene som er igjen. I løpet av sitt stipendiat ved Kunst og Håndverk ved Kunsthøyskolen i Oslo har Røstad initiert prosjektene Folkets Hus, Positions of Protest og Kammer. Prosjektene undersøker stedets sosiale og politiske betydninger som utgangspunkt for i refleksjoner rundt kollektivt minne i offentligheten. I tillegg problematiseres alternative måter å minnes på i det offentlige rom. Røstad har en MFA i Kunst i offentlig rom og nye kunstneriske strategier fra Bauhaus University, og en BA fra Liverpool Institute for Performing Arts. Hennes prosjekter har blitt vist nasjonalt og internasjonalt i offentlig rom, på festivaler og i gallerier og museer. Røstad bor og arbeider i Berlin og Oslo.