Foredrag i utstillingen 'The Lost Museum - Department of Humans'

Mange av de kunst- og kulturhistoriske samlingene som finnes ved museene bærer med seg en mørk imperialistisk historie. Objekter, kunstverk og menneskelevninger ble tatt uten hensyn til kulturen de var en del av. 

Esche presenterer The Lost Museum-prosjektet og hvordan det han kaller "dekolonial" og "demoderne" tenkning har påvirket museal praksis.

Charles Esche er en internasjonalt anerkjent kurator og direktør for Van Abbemuseum i Eindhoven. Esche har blant annet hatt ansvaret for Tate-triennalen i London, Gwangju-biennalen i Sør-Korea, Istanbul-biennalen og senest São Paulo-biennalen i Brasil. Dette er Esches første utstillingsprosjekt i Norge. 

Les mer