​Familieverksted med Jennie Hagevik Bringaker i Edvard Munchs atelier på Ekely

- Et verksted der ingenting er pent eller riktig. 

Å tørre å eksperimentere er et kjennetegn ved verdenskjente kunstnere som Munch.  De fleste forbinder kunstneren med resultatet - bildene hans. Men arbeidene til Munch viser at den kunstneriske prosessen, veien som leder frem til resultatet, er likeså viktig som en forhåndsbestemt idé. Han utforsket hele tiden nye måter å lage bilder på, for eksempel malte han uten pensel og lot malingen renne fritt nedover lerretet.

Under familieverkstedet på Ekely inviterer kunstner og scenograf Jennie Hagevik Bringaker barn og voksne til selv å eksperimentere, gjennom å lage store former og figurer i gråpapir. For papir kan brukes til mer enn å tegne på, det kan formes og teipes fast i kroppen, eller henges opp i trærne. Når papiret og kroppen får lede prosessen, kan de rareste ting skje. Kanskje vil en sky, et romvesen eller en fantasifigur dukke opp?

Bringaker jobber med improvisasjon og er som Munch, opptatt av den kunstneriske prosessen. Det handler om å utforske, leke og å ha det gøy i felleskap og i samarbeid. Bringaker veileder både barn og voksne slik at de kan slippe seg fri fra forventninger om å skape noe pent eller riktig. 

Varighet: 2 timer
Alder: 5 år og oppover
Tid: 10.9 kl. 13-15
Sted: Jarlsborgveien 14

Verksted ved Jennie Bringaker.