Tegninger

Tegningene er selve grunnmuren i Munchs kunst. Han tegnet uavlatelig og nesten hvor som helst: på reise, på kafé, på varieté, ute, hjemme og – selvsagt – i atelieret. Han tegnet familie og venner, barn og arbeidere, borgere og bohemer, havfruer og madonnaer.

Munchs mer enn 7.000 tegninger er en skatt de færreste kjenner til. I januar 2014 startet Munchmuseet et treårig prosjekt som skal munne ut i en nettbasert, komplett oeuvrekatalog og en praktbok med et bredt utvalg av tegninger, som vil gjøre denne viktige delen av Munchs kunstnerskap kjent for et stort publikum, og bli et uvurderlig verktøy for forskere over hele verden.

Hva er en oeuvrekatalog?

En oeuvrekatalog – eller verkskatalog – er en komplett, illustrert katalog over en kunstners verk. I en slik katalog vil hvert verk være representert med illustrasjon og tittel, samt opplysninger om datering, mål, teknikk, medium, registreringsnummer, påskrifter, motivtyper, utstillingshistorikk, proveniens og lignende.

Er den kunstneriske produksjonen stor og spenner over flere teknikker – slik som i Munchs tilfelle – utgis det gjerne en katalog for hver av de forskjellige teknikkene. Oeuvrekatalogen over Munchs grafiske verk (2001) og hans malerier (2008), samt nettpubliseringen av hans skrifter (2010), har vært viktige milepæler i arbeidet med å styrke interessen for og kunnskapen om Edvard Munch og hans kunstnerskap. Tegningene er nå den eneste viktige del av hans kunstneriske produksjon som fortsatt ikke er tilgjengelig for et bredt publikum. At alle tegningene blir publisert på nett vil styrke tilgjengeligheten til Munchs kunst, og vil bli et viktig redskap for fagfolk over hele verden, noe som igjen vil føre til økt interesse for og forskning på denne viktige delen av hans kunstnerskap.

Mer enn 90 prosent av Munchs tegninger befinner seg i Munchmuseet, og arbeidet vil bygge videre på de registreringer som er gjort ved museet, både av verk i egen samling og tegninger eid av private eller andre offentlige samlinger.

Merk!

Vi oppfordrer private eiere til å kontakte oss for registrering/nyregistrering av tegninger.

Prosjektet er støttet av:

Bergesenstiftelsen