Munchmuseet i bevegelse: Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen, 'Liquid Properties'

Eksperimentell naturfilm på utekino.

Toril Johannessen (1978) er en anerkjent norsk kunstner, basert i Tromsø. Hun vært i dialog med den nederlandske kunstneren Marjolijn Dijkman (1978, basert i Brussel) siden de møttes i Belgia i 2009. De deler en interesse for hvordan økosystemer påvirker hverandre, og hvordan synsendringer kan gi opphav til nye innblikk i en situasjon. 

Det nye Munchmuseet bygges på gjenvunnet grunn i Bjørvika – byens storstilte byggeprosjekt mot sjøen med kulturbygg, boliger og kontorer. I dette nye økosystemet omdefineres sjøen fra noe som innbyr til industriell produksjon til noe som tilbyr rekreasjonsmuligheter. Utbyggingen danner et visuelt bakteppe til både den kjente innseilingen og den nye bydelen. Liquid Properties er en eksperimentell naturfilm som tar som utgangspunkt brakkvannet der Akerselva møter Oslofjorden. Tanken er å løfte opp og undersøke det mikroskopiske livet i elva for å se hva vannet kan avsløre om samfunnet rundt. Filmen – delvis dokumentar, delvis fiksjon – er filmet med mikroskopskamera, og følger et poetisk manus skrevet av kunstnerne. Filmen vises på et stort lerret plassert ved det nye Munchmuseet. På den måten blir dette en helt særegen utendørs kinoopplevelse, da vannet flyter mellom publikum og filmen. Prosjektet er et samarbeid med blant annet UiO/Institutt for Marinebiologi og Naturhistorisk Museum. 

Tidsrom: 31. august – 23. september 2018.

Sted: På bredden overfor det nye Munchmuseet.