Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk: Jana Winderen, 'Rats – byens hemmelige lydlandskap'

I dette samarbeidsprosjektet med nyMusikk har Jana Winderen har laget et nytt lydverk basert på rotters kommunikasjon med hverandre. Verket installeres under Nylandsbrua i Trelastgata, ved munningen av Akerselva, og «rottesangen» er tilgjengelig 24 timer i døgnet høsten 2017. 

Parallelt med menneskeverdenen finnes det et annet travelt samfunn - en verden av rotter. Når de kommuniserer med hverandre er det bare noe av det som kan bli fanget opp av det menneskelige øret ettersom lydene ligger i frekvensområdet for ultralyd (over 20.000 Hz). 

Et steinkast fra Oslos marmorhvite operahus, og basert på hypotesen om at rotter synger kjærlighetssanger til hverandre, vil Jana Winderen ta opp lyder fra det ultrasoniske landskapet i Bjørvika som hun sakker ned til menneskelig sansbart lyttenivå. Basert på sine feltarbeid og funn, vil hun skape en ny flerkanals-komposisjon med Spatial Audio Software laget av Tony Myatt (University of Surrey). Den nye komposisjonen vil bli installert under Nylandsbrua ved munningen av Akerselva i dette raskt voksende distriktet Oslo. 

Utstillingsperiode: 6. september - 14. oktober 2017

Sted: Nylandsbrua, ved munningen av Akerselva 

Seminar: Jana Winderens prosjekt omfatter seminaret Sounds of the City, holdt den 22. september på Munchmuseet.

Bilder av Jana Winderen ©2016

Portrett av Jana Winderen: Finnbogi Petursson

Jana Winderen er en internasjonalt anerkjent Oslo-basert kunstner som skaper flerkanals lydinstallasjoner og konserter. Hun er utdannet billedkunstner ved Goldsmiths College i London, og har en bakgrunn i matematikk, kjemi og fiskeøkologi fra Universitetet i Oslo. Tidligere prosjekter inkluderer en installasjon i Park Avenue Tunnel, New York City (2014) og MoMA New York (2013). Hun ble tildelt prisen Golden Nica for Digital Music & Sound Art på Ars Electronica i 2011. Kommende oppdrag i 2017 inkluderer TBA21-Academy, Sonic Acts i Amsterdam, V-A-C Foundation i Moskva og Borealisfestivalen i Bergen. Hun gir ut sine audiovisuelle verk på Touch.

http://www.janawinderen.com
https://janawinderen.bandcamp.com/


nyMusikk ble etablert i 1938. Organisasjonen fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger. nyMusikk er en helårsarrangør  med et nettverk av ni avdelinger på ulike steder i Norge og samarbeider bredt med musikk-og kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. De arrangerer to årlige festivaler: Only Connect, festival for samtidsmusikk og lydkunst, samt musikkfestivalen uten musikk, Off The Page. nyMusikk omfavner kompleksitet og risikotaking og inviterer publikum til å lytte på nye måter. 

Jana Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk, kuratert av Natalie Hope O'Donnell og Anne Hilde Neset.