Ledige stillinger

Ønsker du å arbeide ved et museum i utvikling? Munchmuseet har for tiden følgende stillinger utlyst: prosjektleder, registrar og sikkerhetssjef

Prosjektleder - Munchmuseet

Munchmuseet åpnet dørene på Tøyen i Oslo i mai 1963, hundre år etter Edvard Munchs fødsel. En ny museumsbygning reises nå i Bjørvika og vil åpne for publikum i 2020. Utstillingskapasiteten vil mer enn firedobles, og aktiviteten vil økes betraktelig. Vi går spennende tider i møte, og søker nå etter en prosjektleder i en nyopprettet stilling som ønsker å arbeide med gjennomføring av ulike oppdrag ved museet i tett samarbeid med interne og eksterne ressurser. Oppdragene vil være knyttet til våre utstillinger, nasjonale og internasjonale samarbeid, og museets interne strategiske prosessene. Du vil ha ansvar for kvalitet, økonomi, fremdrift og struktur i prosjektene.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide prosjektmandat i tett samarbeid med interne avdelinger og museets ledergruppe
 • Etablere og lede prosjektteam
 • Iverksette tiltak for å sikre fremdrift, leveranse og budsjett
 • Utarbeide og følge opp kontrakter i prosjektene
 • Bidra til forbedring av prosjektmetodikken på museet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Minimum 2 års prosjektledererfaring
 • Gode generelle IT-kunnskaper og kompetanse i bruk av Microsoft Office

  Internasjonal erfaring eller prosjektledererfaring fra kunst- og kulturinstitusjon er ønskelig

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper

 • Høy gjennomføringsevne
 • Strukturert, nøyaktig og pålitelig
 • Tillitvekkende og lett å samarbeide med
 • Trives med å håndtere flere oppgaver samtidig; basale som komplekse
 • Tydelige og gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Utmerkede kommunikasjonsevner, inkludert skriftlig og muntlig norsk og engelsk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende rolle på et museum i rivende utvikling
 • Utfordringer i et travelt, engasjert og variert fagmiljø
 • Oslo kommunes gunstige pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig og personlig utvikling 

  Kun kandidater som søker via WebCruiter vil bli vurdert for stillingen. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Søk på stillingen

Frist: 16.7.17

Registrar - Munchmuseet

Munchmuseet åpnet dørene på Tøyen i Oslo i mai 1963, hundre år etter Edvard Munchs fødsel. En ny museumsbygning reises nå i Bjørvika og vil åpne for publikum i 2020. Utstillingskapasiteten vil mer enn firedobles, og aktiviteten i det nye bygget øker betraktelig. Vi går spennende tider i møte, og søker nå etter en registrar til en nyopprettet stilling i vårt registrarteam knyttet til forvaltning av Munchmuseets samlinger. Arbeidet inkluderer forberedelse av våre egne utstillinger, nasjonale og internasjonale ut- og innlån samt museets magasinforvaltning. Vi ønsker oss en kollega med relevant erfaring som kan bidra med verdifull kompetanse og entusiasme. 

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte museets magasiner ut fra gjeldende museale standarder, inkludert samlingsrevisjon
 • Sikre korrekte opplysninger i museets samlingsdatabase (TMS)
 • Ansvar for behandling av utlånsforespørsler
 • Utarbeide kontrakter samt administrere og koordinere utlån
 • Følge opp kontrakter samt ta imot og koordinere innlån
 • Organisere transporter og kureroppdrag
 • Utarbeide logistikkplan for montering av museets utstillinger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum masternivå
 • Relevant erfaring fra museum eller lignende virksomhet
 • Erfaring med databaser og magasinering av kunst
 • God innsikt i kunstlogistikk og utlåns- og innlånsprosesser
 • God muntlig og skriftlig norsk og engelsk formuleringsevne
 • Det er ønskelig med erfaring fra et internasjonalt ledende museum

Personlige egenskaper

 • Selvdreven, ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig
 • Gode forhandlings- og samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle egen rolle og ansvarsområde 

  Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende rolle i et museum i utvikling
 • Utfordringer i et travelt, engasjert og variert fagmiljø
 • Oslo kommunes gunstige pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig og personlig utvikling 

  Kun kandidater som søker via WebCruiter vil bli vurdert for stillingen. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på stillingen

Frist: 25.6.17

Sikkerhetssjef - Munchmuseet

Munchmuseet åpnet dørene på Tøyen i Oslo i mai 1963, hundre år etter Edvard Munchs fødsel. En ny museumsbygning reises nå i Bjørvika og vil åpne for publikum i 2020. Utstillingskapasiteten vil mer enn firedobles, og aktiviteten vil økes betraktelig. Vi går spennende tider i møte, og søker nå etter en sikkerhetssjef som vil være ansvarlig for Munchmuseets sikkerhetsarbeid. Den nye sikkerhetssjefen vil ha ansvar for sikkerhet og beredskap i det nye Munchmuseet mens vår nåværende sikkerhetssjef vil ha ansvaret for sikkerhet og beredskap på museet på Tøyen, herunder nasjonal og internasjonal aktivitet. Nåværende sikkerhetssjef vil bistå i overgangen frem til og med 2019. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Optimal sikring av Munchmuseets verdier; herunder personell, informasjon, informasjonssystemer og fysiske verdier i Norge og utlandet
 • Løpende analyse av risikobildet, både strategisk og operativt
 • Informasjonssikkerhet
 • Identifisere og implementere tiltak for å være i overenstemmelse med nasjonale sikkerhetskrav, forsikringer, statsgarantier, avtaler og annet regelverk, inkludert Oslo kommunes retningslinjer
 • Planlegge for god kriseberedskap; utarbeide og teste beredskapsplaner
 • Samarbeid med relevante sikkerhetsmiljøer og myndigheter i Norge og utlandet
 • Samarbeid og kontraktsoppfølging av vaktselskap og andre sikkerhetstjenester
 • Holdningsskapende sikkerhetsarbeid, opplæring av og informasjon til museets ansatte og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå og fortrinnsvis på masternivå, med fagområde innen Security og risikoanalyser
 • Bred erfaring fra informasjonssikkerhet, fysisk sikring, personellsikkerhet og beredskap
 • Relevant ledererfaring med sikkerhetsarbeid på strategisk (og helst også operativt) nivå
 • Kvalitetsarbeid og risikostyring i større virksomhet
 • Et godt og relevant nettverk
 • Erfaring fra arbeid i sterke fagmiljøer/ høykompetansemiljøer
 • Erfaring med bruk av Office og andre IT-verktøy

Personlige egenskaper

 • Stor integritet og trygg på egen rolle
 • Kommuniserer godt, både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Formidler og deler egen kunnskap
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert, både på strategisk og operativt nivå
 • Relasjonsbygger og lett å samarbeide med
 • Lytte, forstå og evne til å skape resultater sammen med andre
 • Åpen, ydmyk og helhetstenkende
 • Evne til å gi korrigerende meldinger på en konstruktiv måte

Vi tilbyr

 • En spennende rolle i et museum i utvikling
 • Utfordringer i et travelt, engasjert og variert fagmiljø
 • Oslo kommunes gunstige pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig og personlig utvikling 

  Kun kandidater som søker via WebCruiter vil bli vurdert for stillingen. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.
 • Søknadsfrist: 23.07.2017

Søk på stillingen

Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av en stor del av Munchs samlede kunstneriske produksjon og Stenersen-samlingene har Munchmuseet en unik posisjon nasjonalt og internasjonalt. Museets oppdrag er å styrke interessen for og kunnskapen om Edvard Munch og hans kunstnerskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom bevaring, forskning og formidling. Munchmuseet skal være synlig og relevant i samfunnet og i kunstlivet gjennom en sterk satsning på utstillinger basert på Munchs kunst, modernisme og samtidskunst. I 2020 flytter museet inn i nytt museumsbygg i Bjørvika. Munchmuseet er en etat i Oslo kommune.