Kontaktpersoner

Direktør

Stein Olav Henrichsen

Utstilling og samling:

Avdelingssjef, Jon Ove Steihaug: jon-ove.steihaug@munchmuseet.no

Konservator, Kari Brandtzæg: kari.brandtzag@munchmuseet.no

Førstekonservator, Ute Christine Falck: ute.falck@munchmuseet.no

Konservator, Trine Otte Bak Nielsen: trine.nielsen@munchmuseet.no

Førstekonservator, Natalie Tominga Hope O'Donnell: natalie.odonnell@munchmuseet.no

Konservator, Lars Toft-Eriksen: lars.toft-eriksen@munchmuseet.no (studiepermisjon)

Konservering:

Avdelingssjef, Pedro Miguel Da Costa Gaspar: pedro.gaspar@munchmuseet.no

Prosjekt og plan:

Avdelingssjef, Cecilie Krokeide: cecilie.krokeide@munchmuseet.no

Sikkerhet:

Avdelingssjef, Trygve Lauritzen: trygve.lauritzen@munchmuseet.no

Formidling:

Avdelingssjef, Gerd-Elise Mørland: gerd-elise.morland@munchmuseet.no

Marked og kommunikasjon:

Avdelingssjef, Gitte Skilbred: gitte.skilbred@munchmuseet.no

Økonomi og administrasjon:

Avdelingssjef, Henrik Spangelo Svalheim: henrik.svalheim@munchmuseet.no