Søk om å delta på forskningskonferansen: 'Marketing the North'

Kunst fra de nordiske landene ble ansett som perifer på slutten av 1800-tallet, perioden da «det moderne gjennombruddet» først og fremst fant sted lokalt. Denne konferansen utforsker retninger, strategier og kritiske forhold, gallerinettverk, kuratoriske grep, kunstnerdrevne organisasjoner, kjendisdyrkelse, fokus på nasjonal identitet og andre kanaler Edvard Munch og hans samtidige entret det internasjonale kunstmarkedet gjennom.

NB! Kort frist for innsendelse: 15. mai 2017

Scandinavia House, New York City

17.-18. november 2017
Frist for innsendelse: 15. mai 2017

Kunst fra de nordiske landene ble ansett som perifer på slutten av 1800-tallet, perioden da «det moderne gjennombruddet» først og fremst fant sted lokalt. Da Sonderbund-utstillingen i Køln i 1912 og Den skandinaviske utstillingen i USA i 1913 ble arrangert, signaliserte den nordiske tilstedeværelsen at periferien hadde nådd sentrum; og kunstmarkedet i 1980-årene antydet en ny styrket interesse for det nordiske. Spørsmål knyttet til klima, temperament og fokus på skjulte eller direkte etniske og topologiske forhold, kjennetegnet ofte identiteten til kunstnerne som beveget seg ut på den internasjonale kunstscenen. 

Denne konferansen utforsker retninger, strategier og kritiske forhold, gallerinettverk, kuratoriske grep, kunstnerdrevne organisasjoner, kjendisdyrkelse, fokus på nasjonal identitet og andre kanaler Edvard Munch og hans samtidige entret det internasjonale kunstmarkedet gjennom. Foredragene vil vurdere individuelle kunstnere, debattere nasjonal identitet, trender for kunstsamling, etniske mytologier, separatutstillinger, gruppeutstillinger, kritikk, gallerier, samlere, teknologi og andre retninger og mekanismer som de nordiske kunstnerne og Munch spesielt bidro til, og som fortsatt preger de internasjonale nettverkene og kunstmarkedet.

Et forslag skrevet på engelsk på 500 ord og Curriculum Vitae (inkludert e-postadresse) leveres styringskomiteen innen 15. mai 2017.  Skriv ditt navn og eventuelt hvilken institusjon du tilhører øverst. 

Forslag med CV sendes som vedlegg til en e-post til Patricia Berman: Pberman@wellesley.edu. Din deltagelse vil bli bekreftet innen 8. juni 2017.

Konferansen er organisert av forskernettverket “Munch, Modernism and Modernity”, støttet av Munchmuseet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Universitetet i Oslo.

Eventuelle spørsmål rettes til: Pberman@wellesley.edu