Biblioteket

Munchmuseets bibliotek er et forskningsbibliotek som tilrettelegger og gjør samlingen, dokumentasjonen og akkumulert kunnskap om kunstneren tilgjengelig for intern og ekstern forskning.

Bibliotekets samlinger består av:

  • Litteratur om Edvard Munch: Bøker, avhandlinger, artikler og utstillingskataloger
  • Edvard Munchs egen boksamling
  • Litteratur om bildende kunst fra ca 1850-1950, ca. 30.000 bind
  • Avskrifter av Munchs brevsamling, dagbøker og notater
  • Avisutklipp som dekker Edvard Munchs levetid
  • En omfattende samling dokumentarfotografier: fra Munchs liv, portretter og utstillinger

Nye bøker i biblioteket

Tilvekstliste nr. 1 2015

Åpningstider

1. september–31. mai: 9–15
1. juni‒31. august: 9–14
Åpent tirsdag til fredag. Stengt på mandager. Biblioteket er stengt hele juli.

Kontakt:
biblioteket@munchmuseet.no | 23 49 35 00