Premiere på Munchmuseet i bevegelse: Liquid Properties

Toril Johannessen (f. 1978) er en anerkjent norsk kunstner, basert i Tromsø. Hun har vært i dialog med den nederlandske kunstneren Marjolijn Dijkman (f. 1978, basert i Brussel) siden de møttes i Belgia i 2009. De deler en interesse for hvordan økosystemer påvirker hverandre, og hvordan synsendringer kan gi opphav til nye innblikk i en situasjon. 

Sammen har de laget Liquid Properties, en eksperimentell naturfilm som tar som utgangspunkt i brakkvannet der Akerselva møter Oslofjorden. 

Les mer om kunstprosjektet her.