'Sounds of the City': Seminar med Jana Winderen, Chris Watson og nyMusikk

Hva er din favorittlyd i Oslo? Kan man få et nytt perspektiv på byen ved lytte til lydlandskapet? Hvordan tar man opp lyden av ulike dyr i byrommet?   

Seminaret Sounds of the City kontekstualiserer Jana Winderens bestillingsverk Rats – byen hemmelige lydlandskap for Munchmuseet i bevegelse. Chris Watson presenterer sitt prosjekt Inside the Circle of Fire: A Sheffield Sound Map. Live performance, etterfulgt av samtale mellom Watson og Winderen, moderert av Anne Hilde Neset og Natalie Hope O’Donnell. Seminaret vil foregå på engelsk.

Jana Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet og nyMusikk.